Friday, May 17MM Thailand

News & Economics

ความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรม | เศรษฐกิจ | การเงิน | การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

TN Group เตรียมพร้อม ลุยงานสถาปนิก’ 60

TN Group เตรียมพร้อม ลุยงานสถาปนิก’ 60

News
เตรียมพบกับ กลุ่มบริษัท ทีเอ็น ได้ที่งานสถาปนิก’60 งานแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และวัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน นำโดยบริษัท เอสแม็ค เอเชียจำกัด (Esmac Asia) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดอากาศภายในอาคาร (more…)
ฟันธงเทรนด์อุตฯ ปี 60 สู่ ไทยแลนด์ 4.0

ฟันธงเทรนด์อุตฯ ปี 60 สู่ ไทยแลนด์ 4.0

News
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ‘ฟันธงเทรนด์อุตฯ ปีหน้า เสริมดวงชะตา Thailand 4.0’ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงบประมาณกว่า 150 ล้านบาท โดยมีสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นแกนกลางดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม (more…)
นวัตกรรมเพื่ออาหาร 4.0 หนุนแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

นวัตกรรมเพื่ออาหาร 4.0 หนุนแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

News
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รวมพลังความร่วมมือภาคเอกชน ตอบโจทย์อาหาร 4.0 เปิดตัวเทคโนโลยี ไครโอ ‘ดี’ ฟรีซเซอร์ (Kryo ‘D’ Freezer) นำนวัตกรรมมาถนอมอาหาร (more…)
เศรษฐกิจไทยปี ’60 ตระหนัก… แต่อย่าตระหนก

เศรษฐกิจไทยปี ’60 ตระหนัก… แต่อย่าตระหนก

News & Economics
เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 ยังคงต้องขับเคลื่อนและก้าวผ่านปัจจัยทั้งบวกและลบ ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้คาดการณ์ถึงเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 โดยระบุว่าจะมีการขยายตัว 3.4% เพิ่มขึ้นจาก 3.3% ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ดังนี้ (more…)
ก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” กับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไปกับนวัตกรรม

ก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” กับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไปกับนวัตกรรม

News & Economics
www.automation-expo.asia ‘ไทยแลนด์ 4.0’ หรือ ‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (more…)
เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2017 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2017 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

News & Economics
ภายใต้ความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง รวมถึงปัจจัยการเมืองที่ยังไม่ได้นิ่งสงบเสียทีเดียว ประกอบกับภาวะการลงทุนภายในประเทศ ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่ได้วางรากฐานเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย ทำให้เวทีการสัมมนา ‘Thailand’s Economic Outlook 2017: Towards Sustainability’ ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล NOW 26 มีสาระเศรษฐกิจที่เข้มข้น เจาะลึกมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และนักลงทุน ที่ได้มาร่วมสะท้อนอนาคตเศรษฐกิจไทย ปี 2017 (more…)
‘Thailand 4.0’ กับความหวังปั้นคลัสเตอร์หุ่นยนต์ไทย ….ฝันเฟื่องหรือเรื่องจริง

‘Thailand 4.0’ กับความหวังปั้นคลัสเตอร์หุ่นยนต์ไทย ….ฝันเฟื่องหรือเรื่องจริง

News & Economics
เมื่อก้าวสู่โมเดล ‘Thailand 4.0’ สิ่งที่รัฐบาลต้องการผลักดันในอุตสาหกรรม New S - Curve ก็คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่ำ มาสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูง ซึ่งการผลักดันคลัสเตอร์หุ่นยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่ภาครัฐกeลังให้ความสำคัญอย่างมากในขณะนี้ (more…)
Digital Change รู้ทัน…ระบบการผลิตต้นทุนต่ำในยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

Digital Change รู้ทัน…ระบบการผลิตต้นทุนต่ำในยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ

News & Economics
สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา หากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีพลานุภาพของความรวดเร็วแบบ Real Time เป็นอาวุธสำคัญ ยิ่งตอกย้ำให้องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ ‘Industry 4.0’ หรือ ‘อุตสาหกรรม 4.0’ ก็คือ หนึ่งในปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการไทยต้องขับเคลื่อน เมื่อโลกอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างเต็มรูปแบบ (more…)
จับประเด็น ‘อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย’ ความหวัง ความจริง และโอกาส

จับประเด็น ‘อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย’ ความหวัง ความจริง และโอกาส

News & Economics
นับเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ของปีนี้กันเลยทีเดียว กับเรื่องเด่นประเด็นดัง ‘นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า’ หรือที่หลายๆ คนเรียกกันติดปากว่า ‘รถ EV’(Electric Vehicles) หรือ BEV (Battery Electric Vehicles) ซึ่งหมายถึง รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว (more…)
BRANDING อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

BRANDING อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

News & Economics
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ “ตราสินค้า” คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ สินค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่มีตราสินค้าต่างกัน ความนิยมชมชอบของผู้บริโภคย่อมแตกต่างกันด้วย เวลาที่เปลี่ยนไป ปัจจัยทางการตลาดย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และส่งผลต่อการให้ความสำคัญในตราสินค้าของผู้บริโภค (more…)