Monday, October 23MM Thailand

Productivity

การเตรียมความพร้อมระบบการผลิตในปี 2040

การเตรียมความพร้อมระบบการผลิตในปี 2040

Productivity
ในช่วงนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี 2040’ เนื้อหาในงานสัมมนาหนีไม่พ้นที่จะก้าวให้พ้นระบบการผลิตแบบ Industrial 3.0 ไปสู่ 4.0 ซึ่งผู้เขียนยังไม่สามารถเข้าใจว่าระบบการผลิตแบบประเทศไทยจะก้าวข้าม Industrial 3.0 ไปสู่4.0 ได้อย่างไร ในขณะที่การฟังสัมมนาและการออกประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ Industrial 4.0 ยังคงเป็นแบบนามธรรม นั่นหมายถึงขาดการจับต้องได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง (more…)
3 ZERO การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

3 ZERO การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

Hilight, Productivity
เมื่อเป้าหมายที่สำคัญของ TPM ในการพัฒนาสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ประการแรก เรื่อง Zero Breakdown เครื่องจักรขัดข้องต้องเป็นศูนย์ เพื่อพัฒนาการจัดการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมายต่อไป คือ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และ Zero Defect ของเสียเป็นศูนย์ (more…)
3 ZERO การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

3 ZERO การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

Productivity
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบการ ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สำหรับก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ หรือพลังลม แก๊ส ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความถึง เครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล่ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสัมพันธ์กันและรวมถึงเครื่องมือกลด้วย โดยเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน สามารถจำแนกประเภทของเครื่องจักรออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (more…)
การพิจารณาข้อจำกัดของระบบการผลิต เพื่อการปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืน

การพิจารณาข้อจำกัดของระบบการผลิต เพื่อการปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืน

Productivity
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและเป็นประธานโครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พบว่าทีมงานของโครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ถูกตั้งขึ้นมานั้นมาจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจของหน่วยงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง (more…)
ทำอย่างไร… เมื่อเครื่องจักรสะดุดในสายการผลิตอัตโนมัติ

ทำอย่างไร… เมื่อเครื่องจักรสะดุดในสายการผลิตอัตโนมัติ

Productivity
โดยทั่วไปผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมักคิดว่าปัญหาเครื่องจักรสะดุดหรือหยุดเดินเครื่องระยะสั้น (Minor Stoppage) เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยที่มักถูกมองข้าม แต่หากเกิดปัญหากับสภาพสายการผลิตที่ประกอบด้วยเครื่องจักรจำนวนมากมายหลากหลายประเภทก็จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพระบบการผลิต (more…)
Metal forging เทคนิคการทุบขึ้นรูปโลหะ

Metal forging เทคนิคการทุบขึ้นรูปโลหะ

Productivity
อาชีพช่างที่จัดว่าเก่าแก่อาชีพหนึ่งของมนุษย์เรา คือ อาชีพ ‘ตีโลหะ’ หรือที่เราคุ้นกันกับคำว่า ‘ช่างตีเหล็ก’ อาชีพซึ่งแฝงไปด้วยศาสตร์แห่งศักยภาพที่ไม่ควรมองข้ามในด้านของการพัฒนาความรู้และผู้ปฏิบัติการ (more…)
MODERN MA อุดช่องโหว่การบำรุงรักษาแบบเดิมได้อย่างไร

MODERN MA อุดช่องโหว่การบำรุงรักษาแบบเดิมได้อย่างไร

Productivity
ในยุคที่อุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการแข่งขันด้านการผลิตมากขึ้นเพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพและต้นทุนต่ำ อุตสาหกรรมได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตมากขึ้น ที่เกิดขึ้นตามมามากขึ้นคือ การที่เครื่องจักรเกิดการเสียหายมากขึ้นและบางครั้งการเสียหายของเครื่องจักรก็มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงตามมา เทคโนโลยีทำการบำรุงรักษาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและเพิ่มให้กระบวนการผลิตนั่นให้มีเสถียรภาพมากขึ้น (more…)
สารพันปัญหายอดฮิต ในงาน DIE CASTING

สารพันปัญหายอดฮิต ในงาน DIE CASTING

Productivity
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนสามารถเกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร การบำรุงรักษา สภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานกระบวนการผลิตในงาน Die Casting ก็เช่นกัน ปัญหาจากการทำงาน Die Casting สามารถพบได้บ่อยครั้ง ทั้งที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ ชิ้นงาน และแม้แต่กระทั่งเครื่องฉีด ซึ่งก็ล้วนแต่มีผลทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก โดยแต่ละปัญหาก็จะมีแนวทางการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเสียก่อน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ (more…)
Benchmarking in Manufacturing เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

Benchmarking in Manufacturing เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

Productivity
โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอด Benchmarking เป็นเส้นทางลัดที่จะพาองค์กรของคุณไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดด ทำให้รู้ว่าตอนนี้องค์กรของเราอยู่ที่ไหน ใครเก่งกว่า แล้วดูว่าคนที่เก่งกว่าทำกันอย่างไร ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ แต่เป็นการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง (more…)
ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ

ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ

Productivity
มีพี่คนหนึ่งส่งบทความจำพวก How to เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองมาให้ ก็คิดอยู่นานว่าจะมาเผยแพร่ต่อใน Personal Productivity หรือไม่ เพราะดูจากเนื้อหาแล้วเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดี ลองค้นหา How to เรื่องอื่นๆ ก็ได้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นทั่วๆ ไป ที่รู้กันอยู่แล้ว ไม่มีอะไรแปลกใหม่  (more…)
Menu
MM Thailand