fbpx
Friday, August 7Modern Manufacturing

Productivity

เพิ่มพลังยกระดับ Productivity ในโรงงานด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้จริง อาทิ Lean, Six Sigma หรือ Kaizen เป็นต้น

Lean Talk: คิดใหม่หลักการ Go and See

Lean Talk: คิดใหม่หลักการ Go and See

Productivity
“..มีการพูดกันมากเรื่อง `New Normal’ วิถึชิวิตแบบใหม่ และโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง อะไรที่คุณคิดว่าควรจะปรับเปลี่ยน? อะไรที่ควรจะรักษาไว้? จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไร กับปรัชญาพื้นฐานของโตโยต้าคือ Genchi Genbutsu หรือ การไปดูของจริง ที่สถานที่จริง หรือไม่?” (more…)
Lean Talk: Go and See ปัจจัยสำคัญ วัฒนธรรม Lean

Lean Talk: Go and See ปัจจัยสำคัญ วัฒนธรรม Lean

Productivity
`เราปฏิบัติตามแนวคิด Genchi Genbutsu ไปที่ต้นตอหรือแหล่งกำเนิด เพื่อดูสภาพที่แท้จริง ค้นหาข้อเท็จจริง ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยความเห็นชอบร่วมกันของทีม และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด’ (more…)
Lean Talk: วัฒนธรรมที่แข็งแรง เบื้องหลังความสำเร็จระบบ Lean

Lean Talk: วัฒนธรรมที่แข็งแรง เบื้องหลังความสำเร็จระบบ Lean

Productivity
“เรากำลังดำเนินการในฐานะบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริง ด้วยแนวทางของวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน .. โดยระบุ DNA พื้นฐานอันโดดเด่นของบริษัท เป็นค่านิยมของการจัดการ และ วิธีการจัดการทางธุรกิจในชื่อว่า วิถีโตโยต้า” (more…)
สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขายสินค้าอุตสาหกรรมด้วย Content Marketing

สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขายสินค้าอุตสาหกรรมด้วย Content Marketing

Productivity
สินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ที่แตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือที่เรียกกันว่าธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) ทั้งในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีความซับซ้อนและกินเวลานานมากกว่า เพราะสินค้ามีราคาค่อนข้างสูง ผู้ซื้อจึงต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของผู้ขายด้วย Content Marketing คือ การทำเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บทความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่อต่างๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรู้สึกต่อเแบรนด์เชิงบวก ทำให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจและจดจำสินค้าหรือแบรนด์ได้ และเปลี่ยนสถานะจากผู้อ่านมาเป็นลูกค้า ที่ไม่ยัดเยียดการขายเกินไป  โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา Content Marketing จึงเป็นเทค
แก้ปัญหาสุขภาพในโรงงานอย่างง่ายๆ ด้วยเครื่องกวาดพื้นแบบ S30

แก้ปัญหาสุขภาพในโรงงานอย่างง่ายๆ ด้วยเครื่องกวาดพื้นแบบ S30

Productivity
ฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้หรือกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม มี ขนาด 1 ไมครอนถึง 10 ไมครอน ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมครอน เมื่อหายใจเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ๆ เช่นเนื้อเยื่อปอด ซึ่งหากได้รับในปริมาณมากหรือในช่วงเวลานาน จะสามารถสะสมในเนื้อเยื่อปอด เกิดเป็นผังผืดหรือแผลขึ้นได้ และทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงทำให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืดถุงลมโป่งพอง และโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้  (more…)
Rethink Redo และ Revolution สานต่อโอกาสการผลิตในยุค Post COVID-19

Rethink Redo และ Revolution สานต่อโอกาสการผลิตในยุค Post COVID-19

Hilight, Productivity
ท่ามกลางความวอดวาย และปั่นป่วนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ก็ยังพอมีเรื่องดีให้ได้ชื่นใจอยู่บ้าง นั่นคือ โลกสีฟ้าใบนี้ของเรากำลังรักษาตัวเองอยู่อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เริ่มมีผลกระทบในทางบวกมากขึ้น และมันทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ดังก้องในใจผม คือ “เราจะทำให้โลกดีขึ้นแบบนี้ ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?” (more…)
‘ระบบส่งถ่ายกำลังด้วยสายพาน’ สำคัญต่อกำลังการผลิตอย่างไร

‘ระบบส่งถ่ายกำลังด้วยสายพาน’ สำคัญต่อกำลังการผลิตอย่างไร

Productivity
ในฐานะฝ่ายจัดซื้อคุณเข้าใจคำว่า ‘รัดเข็มขัด’ ดีแค่ไหน เพราะเหตุผลสำคัญที่ทำให้โรงงานหลายแห่งเลือกใช้สินค้าเพียงเพราะมีราคาที่ถูกกว่า โดยอาจไม่ทันได้คิดถึงเรื่อง ‘Indirect Cost’ ที่ตามมาหลังจากนั้น ว่านั่นต่างหากคือ ‘ราคา’ ที่แท้จริงของสินค้า  (more…)
‘มาตรฐานในมาตรฐาน’ ของเครื่องทดสอบแรงในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

‘มาตรฐานในมาตรฐาน’ ของเครื่องทดสอบแรงในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Productivity
การทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนจะออกมาสู่ผู้บริโภค ไม่ใช่จะได้มาง่าย ๆ ยิ่งการทดสอบมาตรฐานของแรงกด-แรงดึงต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัยเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานสูงมาก แล้วเครื่องทดสอบเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร มี ‘มาตรฐานในมาตรฐาน’ ใดบ้างที่พึงมี (more…)
รู้จัก 3 Domain พื้นฐานสำหรับงานตรวจวัดคลื่นสัญญาณ

รู้จัก 3 Domain พื้นฐานสำหรับงานตรวจวัดคลื่นสัญญาณ

Productivity
การวัดและอ่านค่าสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการตรวจสอบ วัดคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ Domain สัญญาณที่มักจะพบเจอได้บ่อยครั้งนั้นมีอะไรบ้าง? (more…)