Wednesday, April 25MM Thailand

Productivity

The Researcher: อะไรทำให้วิศวกรย่านบางกอกอยากลาออกกัน?

The Researcher: อะไรทำให้วิศวกรย่านบางกอกอยากลาออกกัน?

Productivity
วิศวกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับสายงานอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน วิศวกรมีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับการตัดสินใจลงทุนจากต่างชาติ เพราะวิศวกรนั้นมีความใกล้ชิดและดำเนินงานในเชิงลึกมากที่สุด การลาออกหรืออัตราการเปลี่ยนงานของวิศวกรจึงส่งผลทั้งด้านการลงทุนและการผลิตโดยตรง งานวิจัย 'ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของวิศวกรในภาคอุตสาหกรรม' จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดการย้ายงานของวิศวกรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการผลิตรวมถึงต้นทุนขององค์กรที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในงานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากวิศวกรในสายงานการผลิต 370 คน ในพื้นที่กรุงเทพ พบว่าความพึงพอใจของวิศวกรในเขตกรุงเทพอยู่ในระดับสูง เป็นผลจากความพอใจที่สามารถติดสินใจในการทำงานเองได้ วิศวกรส่วนใหญ่รู้สึกผูกพันธ์และรักองค์กร โดยวิศวกรส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างไม่คิดจะทำงานในบริ
Lean: บริหารพื้นที่ผลิตด้วย Cellular Manufacturing

Lean: บริหารพื้นที่ผลิตด้วย Cellular Manufacturing

Productivity
การสร้าง Lean หรือกระบวนการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ การบริหารจัดการพื้นที่หรือสายการผลิตแบบ Cellular Working เป็นวิธีบริหารจัดการลดความสูญเสียในระยะเวลาการทำงานระหว่างฐานการผลิตที่เหมาะกับโรงงานหลากหลายรูปแบบ Cellular Manufacturing คือ? Cellular Manufacturing คือ ขั้นตอนการผลิตที่ทำการผลิตชิ้นส่วนกลุ่มเดียวกันภายในสายการผลิตหรือเซลล์การผลิตที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือแบบเดียวกัน มุ่งหมายให้สายการผลิตหน่งสามารถผลิตชิ้นส่วนได้จนจบขั้นตอน เพิ่มความสามารขยายการผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้าได้ภายในพื้นที่จำกัด จุดเด่นการใช้งาน Cellular Manufacturing การใช้งานเทคนิคนี้เหมาะสำหรับโรงงานผลิตทุกรูปแบบโดยเฉพาะสายการผลิตที่มีการใช้แรงงานในระบบ ให้ความสำคัญกับ Flow การผลิตที่ต่อเนื่อง ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการผลิตที่ก่อให้เกิดความสับสนจากลำดับขั้นตอนหรือการจัด
5 ขั้นตอนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

5 ขั้นตอนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

Productivity
เมื่อการแข่งขันในตลาดโลกมีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการการแข่งขันของประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ำ อีกหนึ่งปัจจัย คือ การเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตอบสนองต่อการค้าขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแข่งขันกันในราคาที่ต่ำและมีระยะเวลาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สั้นลงในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตไว้ การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้สามารถพิชิตตลาดที่เป็นเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน (more…)
10 เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนด้านออโตเมชัน

10 เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนด้านออโตเมชัน

Hilight, Productivity
สถานการณ์อุตสาหกรรมในปัจจุบันถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยีเป็นหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของแรงงานมนุษย์นั้นมีอยู่มาก ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่มีแรงงานเป็นกำลังหลักนั้นส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง สำหรับประเทศไทยการประสบกับปัญหาสภาวะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สร้างปรากฎการณ์ขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน กลับเปลี่ยนการใช้แรงงานมนุษย์ไปเป็นระบบอัตโนมัติแทนเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น (more…)
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิต Medical Device ด้วยเทคโนโลยี AM จาก FDA

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิต Medical Device ด้วยเทคโนโลยี AM จาก FDA

Hilight, Productivity
เครื่องมือทางการแพทย์มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะการปลูกถ่าย ซึ่งแนวทางปฏิบัติจะช่วยควบคุมและรับประกันความปลอดภัยของชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งสำหรับการใช้งานเทคโนโลยี Additive Manufacturing (AM) ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) เป็นผู้จัดทำขึ้นภายใต้เอกสาร Technical Considerations for Additive Manufactured Medical Devices การปฏิบัติตัวตามแนวทางดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับเอกสารที่สามารถอธิบายและระบุรายละเอียดได้โดยยึดคุณภาพของตัวชิ้นงานเป็นหลัก สามารถแบ่งขั้นตอนเบื้องต้นได้ดังนี้ การออกแบบภาพรวม การผลิตนั้นสามารถเลือกใช้เทคนิคได้อย่างหลากหลาย สำหรับการผลิตด้วย AM ขนาดของชิ้นส่วนสัมพันธ์กับการเลือกใช้เครื่องและลักษณะวัตถุดิบ รวมถึงรูปแบบเทคนิคที่ใช้ในการขึ้นรูปวัสดุ การระบุค่าต่างๆ ต้องมีความละเอียดอย่างมากไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาได้ เช่น
Outsource ทางเลือกสำหรับนักอุตสาหกรรม

Outsource ทางเลือกสำหรับนักอุตสาหกรรม

Hilight, Productivity
การใช้งาน Outsource ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการทำอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ด้วยการทำงานยุค 4.0 ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับไว การลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานสม่ำเสมอหรือมีความสำคัญน้อยส่งผลต่อการทำธุรกิจยุคใหม่ได้ (more…)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอุบัติเหตุไฟฟ้าในโรงงาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอุบัติเหตุไฟฟ้าในโรงงาน

Hilight, Productivity
อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การจัดการสามารถทำได้ในเชิงรุก คือ มาตรการป้องกัน และเชิงรับ คือ การแก้ไขและปฐมพยาบาล ซึ่งโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากไฟ้าในโรงงานมีสูงกว่าครัวเรือน เนื่องจากมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงเครื่องจักรกำลังสูงอยู่สม่ำเสมอ (more…)
อยากเก่งมาทางนี้! 5 คอร์สออนไลน์ฟรีสำหรับนักอุตสาหกรรม

อยากเก่งมาทางนี้! 5 คอร์สออนไลน์ฟรีสำหรับนักอุตสาหกรรม

Productivity
ถ้าคุณกังวลกับการเปลี่ยนแปลง หากคุณอยากเติบโตในหน้าที่ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร MM Thailand มีทางเลือกสำหรับวิศวกรและนักอุตสาหกรรมที่สนใจพัฒนาความรู้ความสามารถ หลักสูตรออนไลน์สำหรับนักอุตสาหกรรมมีอยู่มากมายมีทั้งหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรฟรี โดยแต่ละคอร์สนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป หลักสูตรในบทความนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลัก ติดตามหลักสูตรน่าสนใจได้ในบทความครับ 1. English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics หลักสูตรโดย: University of Pennsylvania ค่าใช้จ่าย: ฟรี รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรติวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน เน้นไปที่การเปรียบเทียบเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร Link: English for Science, Technology, Engineering, and Mathematic
‘การพัฒนา’ ทางออกของแรงงาน 4.0 กับ Steven Lee

‘การพัฒนา’ ทางออกของแรงงาน 4.0 กับ Steven Lee

Hilight, Productivity
"คุณย้ายคนออกจากสภาพแวดล้อมที่อันตราย ให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้สร้างคุณค่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องมาควบคุมเครื่องจักรก็ได้นะแทนที่จะควบคุมเครื่องจักรก็เขียนซอฟท์แวร์ควบคุมเครื่องจักรแทน" Steven Lee รองประธานฝ่ายขายและบริการ Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. (more…)
ใช้ Template วางแผนซ่อมบำรุงโรงงานด้วย Excel

ใช้ Template วางแผนซ่อมบำรุงโรงงานด้วย Excel

Productivity
ซอฟท์แวร์สุดฮิตสำหรับการทำงานอย่าง Microsoft Excel  สามารถใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุงโรงงานได้แล้ว ด้วย Template ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจาก http://excel-templates.com Template นี้สามารถวางแผนงานซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดาย มีเครื่องมือช่วยระบุประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง สามารถคัดลอก WOs จาก CMMS เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานได้โดยสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงรายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว เตรียมความพร้อมการซ่อมบำรุงด้วยหน้าเอกสารที่สนับสนุนการทำงาน ช่วยในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมอะไหล่ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชมตัวอย่างการใช้งานได้ด้านล่างครับ https://www.youtube.com/watch?v=iFeiEb6B0Rc หากสนใจใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปทดลองใช้งานได้ 14 วัน และต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทตลอดเวลา หากสนใจซื้อมาใช้งานสนนราคาอยู่ที่ 39 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับ สามารถดาวน์โหลด Template