Wednesday, May 22MM Thailand

Productivity

How to…: ใช้งาน Forklift อย่างไรให้ปลอดภัย

How to…: ใช้งาน Forklift อย่างไรให้ปลอดภัย

Productivity
Forklift เครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานในพื้นที่จัดเก็บสินค้าร่วมถึงการขนย้ายอื่นๆ ในขณะเดียวกันอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องจักรสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยหลากหลายสาเหตุ การใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในคลิปวิดีโอแนะนำ (more…)
3 ขั้นตอน ลดขยะจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

3 ขั้นตอน ลดขยะจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

Productivity
ขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตนั้นสามารถสร้างปัญหาได้อย่างมากมาย อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และปัญหาด้านต้นทุน ดังนั้นการบริหารจัดการขยะจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ลดลงและเปิดโอกาสให้ความก้าวหน้าของการทำงานเพิ่มมากขึ้น (more…)
ขำทั้งน้ำตากับความผิดพลาดของ CNC

ขำทั้งน้ำตากับความผิดพลาดของ CNC

Productivity, Video
การใช้งานเครื่อง CNC กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่ม ในการทำงานความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและนี่คือตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  (more…)
How to…: บริการหลังการขายในยุค 4.0

How to…: บริการหลังการขายในยุค 4.0

Productivity
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนอกจากกระทบต่ออุปกรณ์และกระบวนการผลิตแล้ว การซ่อมบำรุงหรือกระบวนการหลังการขายของผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันจึงจะสามารถตอบสนองตลาดและอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้อย่างครบวงจร สิ่งสำคัญของบริการหลังการขายนอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บข้อมูลแล้ว การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนั้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (more…)
The White Paper: จุดเด่นการออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับ 3D Print

The White Paper: จุดเด่นการออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับ 3D Print

Productivity
Formlabs กับแนวคิดเพื่อการออกแบบชิ้นส่วน Jig และ Fixture สำหรับการผลิตด้วยเครืื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถยกระดับคุณภาพชิ้นส่วนและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงสร้างความต่อเนื่องในการทำงานทั้งวิศวกรออกแบบและวิศวกรการผลิต การออกแบบและใช้งาน Jig และ Fixture ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยวัตถุดิบเรซิน มีต้นทุนประมาณ 46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลาพิมพ์ไม่ถึง 1 วัน ในขณะที่การกัดอะลูมิเนียมมีต้นทุนอยู่ที่ 475 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลา Lead Time 3 - 5 วัน นับเป็นข้อแตกต่างและทางเลือกสำหรับการใช้งานที่ชัดเจน (more…)
How to…: การแก้ไขเบื้องต้นสำหรับซีลวาล์ว

How to…: การแก้ไขเบื้องต้นสำหรับซีลวาล์ว

Productivity, Video
Valve Packing หรือซีลวาล์วที่เป็นการใช้ปลอกอัด (Gland) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเกิดการรั่วไหลได้ตามอายุและการใช้งาน (more…)
Industrial Documentary: Taiichi Ohno บิดาแห่งลีน (Lean)

Industrial Documentary: Taiichi Ohno บิดาแห่งลีน (Lean)

Productivity, Video
Lean (ลีน) คือ กระบวนการลดความสูญเปล่าในการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตมีศักยภาพมากขึ้น ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตโดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบวิธีนั้นมีหลากหลาย อาทิ Six Sigma, PDCA, Poka-yoke เป็นต้น แนวคิดเหล่านี้เกิดขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ของผู้คนมากมาย แต่บุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่ทำให้เห็นผลของลีนชัดเจน คือ Taiichi Ohno (more…)
The Researcher: อะไรทำให้วิศวกรย่านบางกอกอยากลาออกกัน?

The Researcher: อะไรทำให้วิศวกรย่านบางกอกอยากลาออกกัน?

Productivity
วิศวกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับสายงานอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน วิศวกรมีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับการตัดสินใจลงทุนจากต่างชาติ เพราะวิศวกรนั้นมีความใกล้ชิดและดำเนินงานในเชิงลึกมากที่สุด การลาออกหรืออัตราการเปลี่ยนงานของวิศวกรจึงส่งผลทั้งด้านการลงทุนและการผลิตโดยตรง (more…)
Lean manufacturing คืออะไร และมีประโยชน์ยังไงกับผู้ประกอบการ

Lean manufacturing คืออะไร และมีประโยชน์ยังไงกับผู้ประกอบการ

Productivity
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เปรียบได้ดั่งเป้าหมายสำคัญของการทำธุรกิจในทุกยุคทุกสมัยคือผลประกอบการที่เป็นบวก แต่การที่ผู้ประกอบการจะทำให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีแบบแผนตายตัว เนื่องจากในทุกวินาทีที่โลกหมุนไปความต้องการในตลาดรวมไปถึงกลไกการผลิตสินค้าและบริการล้วนผันเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรปรับตัวให้เข้ากับกระแสของแต่ละยุคให้ได้ แม้โลกของเราจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถยึดเป็นหลักในการบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนคือการรู้จักใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโลกธุรกิจเองบรรดาผู้ประกอบการท่าอื่นๆ ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและได้นำระบบ Lean manufacturing มาปรับใช้กับตัวเอง ว่าแต่ Lean manufacturing คืออะไร วันนี้เราจะขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน Lean manufacturing คือระ
5 ขั้นตอนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

5 ขั้นตอนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

Productivity
เมื่อการแข่งขันในตลาดโลกมีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการการแข่งขันของประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ำ อีกหนึ่งปัจจัย คือ การเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตอบสนองต่อการค้าขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแข่งขันกันในราคาที่ต่ำและมีระยะเวลาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สั้นลงในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตไว้ การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้สามารถพิชิตตลาดที่เป็นเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน (more…)