Wednesday, July 17Modern Manufacturing

Productivity

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โตรับตลาดใหม่ ไทยซันเอะ ชู หัวใจคือเทคโนโลยีและคุณภาพ

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โตรับตลาดใหม่ ไทยซันเอะ ชู หัวใจคือเทคโนโลยีและคุณภาพ

Productivity
กว่า 30 ปี ที่ไทยซันเอะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ เพื่อป้อนแก่บริษัทที่ผลิตยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ สั่งสมความเชื่อมั่นและเชื่อใจผ่านคุณภาพ จนวันนี้ขึ้นแท่นผู้นำวงการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย (more…)
เทคนิคสรรหาทีมงานวิศวกรในสภาวะแข่งขัน ณ ปัจจุบัน

เทคนิคสรรหาทีมงานวิศวกรในสภาวะแข่งขัน ณ ปัจจุบัน

Productivity
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและเป็นประธานโครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พบว่า เมื่อมีพนักงานในทีมงานเริ่มมองหางานใหม่และนำมาซึ่งการแจ้งการลาออกอย่างเป็นทางการ โดยขั้นตอนการสรรหาพนักงานจึงเริ่มขึ้น การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร ในส่วนของบริษัทที่เป็น SMEs ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ มิฉะนั้น อาจกลายเป็นเรื่อง ‘รับคนผิด กลุ้มใจไปตลอดชีพ’ (more…)
สุพันธุ์ มงคลสุธี กับหลัก ‘บริหารงาน + บริหารคน’ จากธุรกิจ SME สู่ ผู้นำตลาด IT หมื่นล้าน

สุพันธุ์ มงคลสุธี กับหลัก ‘บริหารงาน + บริหารคน’ จากธุรกิจ SME สู่ ผู้นำตลาด IT หมื่นล้าน

Productivity
หากกล่าวถึง ‘SYNNEX’ ในฐานะผู้นำตลาดแห่งสินค้าไอทีที่ครบครันและครอบคลุมที่สุดในประเทศ หรือชื่อ ‘T.K.S.Technology’ ในฐานะมืออาชีพ (more…)
ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Productivity
ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงระบบคุณภาพที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ประยุกต์ใช้มาเป็นเวลานาน กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นเวลานานร่วม 30 ปีแล้ว ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (more…)
ตีโจทย์ปัญหากระบวนการผลิตด้วย CAUSE AND EFFECT DIAGRAM

ตีโจทย์ปัญหากระบวนการผลิตด้วย CAUSE AND EFFECT DIAGRAM

Productivity
การวางแผนเพื่อเพิ่มผลิตภาพนั้น จำเป็นต้องระบุปัญหาให้มีความถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เครื่องมือที่มีความถูกต้องแม่นยำนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล (more…)
เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

Productivity
หลายทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายบำรุงรักษาถูกมองว่าเป็นศูนย์ต้นทุน โดยมุ่งบทบาทในการดูแลทรัพยากรสนับสนุนการผลิตและเครื่องจักรให้สามารถใช้งานด้วยต้นทุน (more…)
เยี่ยมชมสายการผลิต Plug-in Hybrid ส่งตรงจาก BMW

เยี่ยมชมสายการผลิต Plug-in Hybrid ส่งตรงจาก BMW

Productivity
จากกระแสทิศทางของยานยนต์อนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาและการตื่นตัวของตลาดในวงกว้างทั้งทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอย่าง แบตเตอรี ระบบขับเคลื่อน ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม (more…)
‘Evolving to the Industry 4.0’ 20 ปี TGI ผลักดันอุตสาหกรรมไทย …วิวัฒนาการสู่อนาคต

‘Evolving to the Industry 4.0’ 20 ปี TGI ผลักดันอุตสาหกรรมไทย …วิวัฒนาการสู่อนาคต

Productivity
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือ ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางสถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย-เยอรมันขึ้น (more…)
แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

Productivity
ปัจจุบันผู้เขียนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ในบริษัททำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกแห่งหนึ่ง ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ในอีกบทบาทหนึ่ง รับบทบาทที่ปรึกษาในองค์กร ในการปรับปรุงกระบวนการภายในโดยนำเทคนิคลีน (Lean) เข้ามาประยุกต์ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการภายใน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

Productivity
Takt Time (แท็คไทม์;  T/T) หมายถึง ความเร็วในการผลิต มีที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ Takt Time ในการกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการ (more…)