Friday, February 22MM Thailand

Productivity

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

Productivity
ปัจจุบันผู้เขียนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ในบริษัททำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกแห่งหนึ่ง ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ในอีกบทบาทหนึ่ง รับบทบาทที่ปรึกษาในองค์กร ในการปรับปรุงกระบวนการภายในโดยนำเทคนิคลีน (Lean) เข้ามาประยุกต์ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการภายใน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

Productivity
Takt Time (แท็คไทม์;  T/T) หมายถึง ความเร็วในการผลิต มีที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ Takt Time ในการกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการ (more…)
Maintenance Efficiency Machine ปัจจัยสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

Maintenance Efficiency Machine ปัจจัยสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

Productivity
การบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์ตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหรือผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเป็นแนวทางตัวอย่างที่ดี แต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด การวางแผนเพื่อการบำรุงรักษาตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างของเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานนอกเหนือจากแนวทางที่กำหนด ทำให้เราใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษา คือ บุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ (more…)
Electric welding ความรู้สู่ปฏิบัติการ งานเชื่อมไฟฟ้า

Electric welding ความรู้สู่ปฏิบัติการ งานเชื่อมไฟฟ้า

Productivity
สี่บทความแล้วนะครับที่เราคุยกันเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ โดยเริ่มจากประวัติงานเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับบทความนี้ เราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในงานเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งอย่างไรเสียผู้ที่สนใจจะเชื่อมเป็นก็จะต้องฝึกปฏิบัติการ อ่านอย่างเดียวเชื่อมไม่เป็นแน่ ช่างเชื่อมต้องฝึกปฏิบัติมาก และรู้จักวิเคราะห์ผลงานที่ได้จากฝีมือตนเอง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ได้งานฝีมือที่ดียิ่งขึ้นไป จึงจะเป็นช่างเชื่อมที่ดีได้ (more…)
เจาะลึก ปัญหาเฟืองชำรุด เสียหาย วิเคราะห์ตรงจุด ก็ซ่อมได้

เจาะลึก ปัญหาเฟืองชำรุด เสียหาย วิเคราะห์ตรงจุด ก็ซ่อมได้

Productivity
‘เฟือง’ หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า ‘เกียร์ (Gear)’ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานแล้ว โดยเฉพาะปัจจุบันงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกลไกต่างๆ ที่ต้องส่งกำลังในลักษณะของแรงบิด (Torque) โดยการหมุนของตัวเฟืองที่มีฟันอยู่ในแนวรัศมี ทั้งนี้ การส่งกำลังจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีเฟืองตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป (more…)
ยุทธวิธีบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ยุทธวิธีบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Productivity
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการในการจัดการขนส่ง พิธีการศุลกากร และผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ที่ประมาณ 14% ของจีดีพี ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูง ซึ่งหากภาครัฐเร่งดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ก็จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ (more…)
การศึกษา คุณภาพอากาศภายในอาคาร ในอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ กรณีศึกษาในประเทศกรีซ

การศึกษา คุณภาพอากาศภายในอาคาร ในอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ กรณีศึกษาในประเทศกรีซ

Productivity
มีงานอยู่หลายต่อหลายงาน ระบุถึงคนส่วนใหญ่ใช้เวลาภายในอาคาร สถานที่ทำงาน หรือในบ้าน ในอาคารสาธารณะ รวมถึงในยานพาหนะ มากกว่า 80 % ของแต่ละวัน จึงทำให้คนตระหนักถึง เรื่องเกี่ยวกับ เชื้อโรค หรือสิ่งปนเปื้อนในสภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ การจาม ไอ หรือเกิดความระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง จะเป็นอาการเบื้องต้นที่ส่งผลจากการรับรู้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด หรือ อากาศภายในอากาศมีการปนเปื้อน ซึ่งปัญหาทางการหายใจ และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจนี้ จะสามารถเกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ หากได้สัมผัส หายใจเป็นระยะเวลานาน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างชาญฉลาด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างชาญฉลาด

Productivity
แอพพลิเคชั่นในไอแพดช่วยให้การนำเสนอกระแสพลังงาน ผลจากการวัดและข้อมูลทั้งหมดของเครื่องจักรเป็นไปอย่างชัดเจนและโปร่งใส ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองในบริษัท Spinnweberei คือ สามารถประหยัดพลังงานได้ 15% สำหรับกำลังการผลิตเท่าเดิม (more…)
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

Productivity
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการผลิตวัตถุดิบส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เหล็กหล่อสำหรับ ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมหล่อโลหะนั้นโลหะกลุ่มเหล็กจัดได้ว่าเป็นประเภทที่ผลิตมากที่สุด ในขณะที่ขั้นตอนการหลอมโลหะก็เป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงานสูงที่สุดถึงร้อยละ 70 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในกระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยกรรมวิธีหล่อ (more…)
โซเชี่ยลมีเดียกับไลฟสไตล์การบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน

โซเชี่ยลมีเดียกับไลฟสไตล์การบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน

Productivity
อิทธิพลของโซเชี่ยลมีเดียต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัทวิจัยนีลเส็น ที่พบว่าโฆษณาในโซเชี่ยลมีเดียมีผลต่อการตัดสินซื้อใจของผู้บริโภคไทยมากและอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งไปกว่านั้น หากมีการ Like หรือ Follow ด้วยแล้ว ยิ่งมีผลต่อการซื้อของคนอื่นมากขึ้น (more…)