Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Technology

เข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็น Digitalization, IoT, IIoT หรือเทคโนโลยีในการสนับสนุนการทำงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Digital Fabrication: ก้าวใหม่แห่งการผลิต

Digital Fabrication: ก้าวใหม่แห่งการผลิต

Technology
เมื่อการผลิตแบบดิจิทัล (Digital Fabrication) เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ผลิตสินค้าตามอย่างจินตนาการได้ด้วยตนเอง มิติใหม่แห่งการผลิตจึงเกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิถีแห่งการผลิตของโลก (more…)
สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

Technology
ปัจจุบันน้ำทิ้งจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมันปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานีบริการน้ำมันที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ มาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม เนื่องจากในน้ำทิ้งมีปริมาณน้ำมันเจือปนและลอยปกคลุมผิวน้ำ ทำให้การผ่านเข้าออกของแสงแดดและออกซิเจนเป็นไปได้ยาก มีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในน้ำและห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ ในน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีโลหะหนัก ซึ่งอาจเจือปนในแหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ได้ (more…)
ISO 9001- 2015 และ ISO 14001- 2015 เทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ISO 9001- 2015 และ ISO 14001- 2015 เทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

System
ขณะนี้มาตรฐาน ISO 900: 2015 และ ISO 14001: 2015 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงร่างมาตรฐานโดย ISO คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2015 นี้ ซึ่งมาตรฐานฉบับที่แก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรที่จะนำไปใช้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในมุมมองที่กว้างขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) (more…)
Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

System
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Outsourcing ให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสื่อหลากหลายชนิดแห่งหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานของบริษัทต่อการที่จะทำงานร่วมกับ Outsource หรือการเลือก Outsource (more…)
Cloud Storage บริการเก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

Cloud Storage บริการเก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

Technology
ยุคนี้สมัยนี้หากผู้บริหารท่านใดยังเลือกวิธีเก็บข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่น CD/DVD, Flash Drive หรือแม้แต่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ก็เห็นทีจะไม่ทันการเสียแล้ว เพราะด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้ในปัจจุบันเกิดผู้ให้บริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การจัดเก็บโอนย้ายถ่ายเทข้อมูลได้สะดวกกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (more…)
Google Docs บริการเอกสารออนไลน์สำหรับสำนักงาน

Google Docs บริการเอกสารออนไลน์สำหรับสำนักงาน

Technology
หากเอ่ยถึงโปรแกรม Microsoft Office ก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านคงจะรู้จักกันดี เพื่อการจัดการงานด้านเอกสารแล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ เรียกได้ว่า หากคอมพิวเตอร์ตัวใดไม่มีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่อง พนักงานก็แทบจะทำงานไม่ได้กันเลยทีเดียวครับ และแม้ราคาค่าสิขสิทธิ์จะสูงเพียงใด เจ้าของกิจการก็ต้องกัดฟันทนยอมที่จะควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเพื่อที่จะมีไว้ใช้และจะได้ไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากกับเจ้าของลิขสิทธิ์ภายหลัง (more…)
ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

System
คนที่ปรับระบบ logistics ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็ควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นการสร้างคลังสินค้าระบบอัตโนมัติจะทำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความจุสินค้าได้อีกหลายเท่าและยังมีส่วนทำให้ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย (more…)
การสำรองข้อมูลองค์กร ป้องกันการสูญเสีย

การสำรองข้อมูลองค์กร ป้องกันการสูญเสีย

Technology
เนื่องจากข้อมูลที่องค์กรต่างๆ จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินกว่าที่องค์กรจะจัดเก็บได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลที่สำคัญ (more…)
×