Friday, August 12Modern Manufacturing
×

Technology

เข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็น Digitalization, IoT, IIoT หรือเทคโนโลยีในการสนับสนุนการทำงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

System
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Outsourcing ให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสื่อหลากหลายชนิดแห่งหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานของบริษัทต่อการที่จะทำงานร่วมกับ Outsource หรือการเลือก Outsource (more…)
Cloud Storage บริการเก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

Cloud Storage บริการเก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

Technology
ยุคนี้สมัยนี้หากผู้บริหารท่านใดยังเลือกวิธีเก็บข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่น CD/DVD, Flash Drive หรือแม้แต่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ก็เห็นทีจะไม่ทันการเสียแล้ว เพราะด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้ในปัจจุบันเกิดผู้ให้บริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การจัดเก็บโอนย้ายถ่ายเทข้อมูลได้สะดวกกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (more…)
Google Docs บริการเอกสารออนไลน์สำหรับสำนักงาน

Google Docs บริการเอกสารออนไลน์สำหรับสำนักงาน

Technology
หากเอ่ยถึงโปรแกรม Microsoft Office ก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านคงจะรู้จักกันดี เพื่อการจัดการงานด้านเอกสารแล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ เรียกได้ว่า หากคอมพิวเตอร์ตัวใดไม่มีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่อง พนักงานก็แทบจะทำงานไม่ได้กันเลยทีเดียวครับ และแม้ราคาค่าสิขสิทธิ์จะสูงเพียงใด เจ้าของกิจการก็ต้องกัดฟันทนยอมที่จะควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเพื่อที่จะมีไว้ใช้และจะได้ไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากกับเจ้าของลิขสิทธิ์ภายหลัง (more…)
ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

System
คนที่ปรับระบบ logistics ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็ควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นการสร้างคลังสินค้าระบบอัตโนมัติจะทำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความจุสินค้าได้อีกหลายเท่าและยังมีส่วนทำให้ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย (more…)
การสำรองข้อมูลองค์กร ป้องกันการสูญเสีย

การสำรองข้อมูลองค์กร ป้องกันการสูญเสีย

Technology
เนื่องจากข้อมูลที่องค์กรต่างๆ จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินกว่าที่องค์กรจะจัดเก็บได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลที่สำคัญ (more…)
×