Wednesday, July 17Modern Manufacturing

Technology

โซลูชันสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรที่มีผู้ผลิตต่างค่าย

โซลูชันสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรที่มีผู้ผลิตต่างค่าย

Technology
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในยุคดิจิทัล คือ การที่ให้ผู้ผลิตเครื่องจักรเปิดระบบซอฟต์แวร์ให้ทำงานร่วมกับแบรนด์อื่นๆ หรือ จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้กับเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากผู้ผลิตใด อย่างหลังนี้ได้เกิดความพยายามสร้างโดยนักวิจัยจากประเทศเยอรมนี (more…)
เทคโนโลยีแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ EV

เทคโนโลยีแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ EV

Technology
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก รวมถึงมีการใช้งานจริงในต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่ทำให้ EV เป็นที่ยอมรับเป็นผลมาจากผู้ผลิตยานยนต์ค่ายใหญ่ เช่น Nissan Leaf, Toyota Prius หรือน้องใหม่อย่าง TESLA ที่ต่างพากันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในตลาดซึ่งเป็นผลดีกับผู้บริโภค (more…)
CYOD อีกหนึ่งแนวคิด เพื่อนำมาเติมเต็มนโยบาย BYOD

CYOD อีกหนึ่งแนวคิด เพื่อนำมาเติมเต็มนโยบาย BYOD

Technology
ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมในการนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวของพนักงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่านโยบาย Bring Your Own Device (BYOD) มีมากขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรเริ่มกำหนดนโยบายและมีความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายดังกล่าว (more…)
ปัญหา… DDoS Attacks โจมตีเซิร์ฟเวอร์ รู้ทัน ก็ป้องกันได้

ปัญหา… DDoS Attacks โจมตีเซิร์ฟเวอร์ รู้ทัน ก็ป้องกันได้

Technology
สำหรับแวดวงอุตสาหกรรมแล้ว การลงทุนเพื่อยกระดับ Network ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผลที่ได้ คือ ระบบที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบและการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ทั้งฐานข้อมูล ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอ ฯลฯ (more…)
ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องพับแบบเซอร์โว ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น

ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องพับแบบเซอร์โว ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น

Technology
การขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ โดยมีรูปแบบวิธีหลากหลาย และได้รับความนิยมใช้ในงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ บางครั้งเรียกว่า ‘การพับโลหะ’ หรือ ‘การขึ้นรูปโดยการปั๊ม’ (more…)
SMART PRODUCT พัฒนาอย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

SMART PRODUCT พัฒนาอย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

Technology
การสร้างผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จากกระบวนการวิจัยและพัฒนา ผ่านกระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายและการบริการหลังการขาย โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตจะได้รับการดูแลเอาใจใส่คุณภาพเป็นอย่างดี การปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีแบบแผนหรือโมเดลผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนพัฒนาในหลักแนวคิดใหม่ๆ และมีเครื่องมือในการทำงานที่ชัดเจน จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด (more…)
SALT SPRAY TEST วิธีทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่ใช้กับยานยนต์

SALT SPRAY TEST วิธีทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่ใช้กับยานยนต์

Technology
การที่ชิ้นงาน หรือวัสดุต่างๆ เสื่อมสภาพลงจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งภาวะแวดล้อม และการใช้งาน ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยหลักที่สามารถพบเจอได้ คือ การกัดกร่อนที่สร้างความเสียหายทั้งรูปลักษณ์รวมถึงโครงสร้างทางกายภาพที่กร่อนสลายในที่นี้จะมุ่งเน้นชิ้นส่วนที่ใช้กับยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์หรือประเมินความสามารถในการต้านการกัดกร่อนของการทำผิวเคลือบบนวัสดุต่างๆ เช่น การเคลือบด้วยสี การเคลือบด้วยกรรมวิธีทางเคมี - ไฟฟ้า ที่ใช้งานแพร่หลาย เช่น ซิงค์ หรือ นิกเกิ้ล โครเมี่ยม ฯลฯ (more…)
AI ROBOT in Aging Society

AI ROBOT in Aging Society

Technology
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป หากแต่ทั่วโลกคุ้นเคยและมีการนำหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลายแล้ว (more…)
พาหนะน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ EV ตลาดแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

พาหนะน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ EV ตลาดแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Technology
ยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle หรือ EV ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลกำหนดและยังเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบยานยนต์ต้องเตรียมตัวรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ประเทศฝรั่งเศสที่มีนโยบายยกเลิกการขายยานพาหนะเชื้อเพลิงเบนซิน-ดีเซลภายในปี 2040 (more…)
ข่าวดีสำหรับเจ้าของโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม เปลี่ยน! เพื่อความคุ้มค่าและยั่งยืน

ข่าวดีสำหรับเจ้าของโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม เปลี่ยน! เพื่อความคุ้มค่าและยั่งยืน

Technology
‘Wall Tech’ ทุ่มลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงยกแพลนท์จากเยอรมนีผลิตของดี FIWall i370 หรือ PIR: Polyisocyanurate Foam นวัตกรรมฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย (more…)