Friday, May 17Modern Manufacturing
×

System

พบกับระบบหรือ Platform ที่น่าสนใจในการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

โมเดลเครือข่ายโลจิสติกส์… ออกแบบอย่างไร? สร้างผลกำไรและความได้เปรียบทางธุรกิจ

โมเดลเครือข่ายโลจิสติกส์… ออกแบบอย่างไร? สร้างผลกำไรและความได้เปรียบทางธุรกิจ

System
การออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม ไม่เพียงจะทำให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หากยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น (more…)
เตรียมความพร้อมรับ…ISO 9001:2015 พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อขอการรับรอง (ตอนที่ 1)

เตรียมความพร้อมรับ…ISO 9001:2015 พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อขอการรับรอง (ตอนที่ 1)

System
จากที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ในด้านการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งแต่เดิมสังกัดสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้านการเพิ่มผลิตภาพและได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพในบริษัททำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิคแห่งหนึ่ง (more…)
Material Handling กับอุตสาหกรรมไทย ลงทุนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

Material Handling กับอุตสาหกรรมไทย ลงทุนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

System
ท่ามกลางวิกฤตแรงงานทั้งค่าจ้างและประสิทธิภาพ ที่ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและยั่งยืน ทำให้เทคโนโลยีต่างๆ ถูกจับตามองในฐานะความหวังและทางรอดของอุตสาหกรรมไทย (more…)
รู้ทันเทคโนโลยี… 8 นวัตกรรมอนาคต จัดการคลังสินค้า

รู้ทันเทคโนโลยี… 8 นวัตกรรมอนาคต จัดการคลังสินค้า

System
มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจมากกว่า 85% จะเข้าสู่ระบบดิจิทัล และหากพิจารณาถึงมิติที่เชื่อมโยงความเป็นไปได้ของกระแสดิจิทัลในปัจจุบันที่เกือบทุกธุรกิจบนโลกต่างอาศัยการเชื่อมโยงด้วยระบบดิจิทัล คำพยากรณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร้ข้อกังขา (more…)
ISO 9001- 2015 และ ISO 14001- 2015 เทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ISO 9001- 2015 และ ISO 14001- 2015 เทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

System
ขณะนี้มาตรฐาน ISO 900: 2015 และ ISO 14001: 2015 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงร่างมาตรฐานโดย ISO คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2015 นี้ ซึ่งมาตรฐานฉบับที่แก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรที่จะนำไปใช้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในมุมมองที่กว้างขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) (more…)
Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

System
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Outsourcing ให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสื่อหลากหลายชนิดแห่งหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานของบริษัทต่อการที่จะทำงานร่วมกับ Outsource หรือการเลือก Outsource (more…)
ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

ระบบคลังชิ้นส่วนอัตโนมัติ

System
คนที่ปรับระบบ logistics ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็ควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นการสร้างคลังสินค้าระบบอัตโนมัติจะทำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความจุสินค้าได้อีกหลายเท่าและยังมีส่วนทำให้ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย (more…)
×