fbpx
Saturday, January 25Modern Manufacturing

CKP ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า รับค่าเช่ากว่า 400 ลบ.

CKP เซ็นสัญญา กับ สปป.ลาว ปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจาก 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ เผยรายได้จากการเก็บค่าเช่าปีละกว่า 400 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัมปทาน


นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง และสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสายทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว

สำหรับสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เป็นสถานีไฟฟ้าย่อยตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับโครงการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ผลิตใน สปป. ลาว ทั้งโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งโครงการในอนาคต และทำการส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าดังกล่าวมาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยบริษัทฯ จะมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าจากรัฐบาลลาวประมาณปีละกว่า 400 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัมปทาน

ทั้งนี้ รัฐบาลสปป. ลาว ในฐานะผู้เช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง จะเป็นผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยจะเรียกเก็บเงินค่าผ่านสายจากทุกโครงการผลิตไฟฟ้าที่ส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตามสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสาย ในขณะที่ NN2 ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินจะเรียกเก็บค่าเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตามสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

“การลงนามสัญญาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือระหว่างบริษัท และ สปป.ลาว ในการพัฒนาระบบสายส่ง เพื่อยกระดับสายส่งให้มีความสามารถส่งไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว และประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น” นายวรพจน์ กล่าว

Kanokkarn .T