fbpx
Wednesday, July 15Modern Manufacturing

ถึงเวลาจับ CO2 มาทำสินค้ากันได้แล้ว!

ปัญหาโลกร้อน มลภาวะจากการใช้ชีวิตประจำวัน หรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตต่าง ๆ ล้วนแต่มี CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นรู้ร้ายเกี่ยวข้องเสียส่วนใหญ่ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจับผู้ร้ายพวกนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์และกำจัดมันออกจากธรรมชาติเสียล่ะ?

จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยาสาร Nature แสดงให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้นั้นคาร์บอนไดออกไซด์สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 10 วิธี ไม่ว่าจัเป็นการใช้เป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี พลาสติก วัสดุก่อสร้าง การบริหารจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้

นักวิจัยได้ศึกษาโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซของเสียที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือจากชั้นบรรยากศซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5 กิ๊กกะตัน (500 ล้านตัน) ถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ สำหรับในกรณีที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นคาดว่าจะมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 10 กิ๊กกะตันต่อปีในการผลิตในทางทฤษฎีคาดว่าจะมีต้นทุนต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตันเท่านั้น

“จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาด้านภาวะโลกร้อนนั้นเป็นโซลูชันที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่ผู้คนที่มีอำนาจตัดสินใจ เช่น ภาครัฐหรือสถาบันการเงินต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมและสนับสนุนหลากหลายภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ เราเหลือเวลาให้เปลี่ยนแปลงอีกเท่าไหร่?” Emily Carter ศาสตรจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและชีวโมเลกุลมหาวิทยาลัย UCLA หนึ่งในผู้ร่วมตีพิมพ์เอกสารชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหา

ที่มา:
Newsroom.ucla.edu

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.