fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

COBOT – Fanuc CR-35İA

บทความหลัก… COBOT นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์

FANUC Robot CR-35iA แขนกล Cobot ขนาดใหญ่ ที่สามารถยกของหนักได้ถึง 35 กก. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมที่หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่ต้องใช้รั้วกั้น 

Fanuc CR-35İA

ผิวยางนุ่มสีเขียวที่หุ้มแขนของหุ่นยนต์ ทำให้เกิดความปลอดภัย ได้รับการออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ของ Fanuc รุ่นอื่นๆ และแขนกลขนาดใหญ่จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อสัมผัสกับมนุษย์ ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 10218-1


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย