fbpx
Monday, January 18Modern Manufacturing

COGNEX ตั้งเป้าลุย ASEAN พลิกโฉมระบบตรวจจับภาพสู่ยุค 4.0

COGNEX Corporation ผู้นำด้านอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดและ Machine Vision เปิดตัวสำนักงานใหญ่ประจำกลุ่ม ASEAN ขยายศักยภาพในการรองรับการเติบโตของภูมิภาคที่มีศักยภาพพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 ด้วยความเชี่ยวชาญและเข้าใจในลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่เป็นอย่างดี

ในการเปิดตัวสำนักงานแห่งใหม่ที่ Novena Square Tower A ณ ใจกลางเมืองสิงคโปร์นี้ได้รับเกียรติจากมร. Eric Moon รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียเป็นผู้กล่าวเปิดงานร่วมกับมร. Wayne Goh หัวหน้าสาขากลุ่ม ASEAN/ANZ โดยการเปิดตัวสำนักงานใหม่นี้เป็นผลจากการเติบโตของกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตและการลงทุนสูง อีกทั้งภาครัฐในหลายประเทศยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อก้าวไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ซึ่ง COGNEX ตั้งเป้าเสริมทัพศักยภาพอุตสาหกรรม ASEAN ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านการตรวจจับภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเหล่าผู้ประกอบการ ASEAN ได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำจากภูมิภาคอื่น ๆ 

“กลุ่มประเทศ ASEAN นั้นถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันอย่างมาก โดยแต่ละประเทศนั้นมีความโดดเด่นและบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มโดยมีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยาและยาสูบเป็นปัจจัยสำคัญ เวียตนามในฐานะประเทศที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในกลุ่มรวมถึงมีการใช้งานเทคโนโลยีทันสมัยตั้งแต่การเริ่มต้นด้านงานอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศไทยมีรากฐานประวัติศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอันยาวนานมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยแต่ละประเทศมีการเติบโตและความต้องการที่แตกต่างกันตามศักยภาพการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายแรงงาน และสภาพแวดล้อม COGNEX มองเห็นโอกาสและเข้าใจในเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปของบริบทประเทศกลุ่ม ASEAN ซึ่งการทำงานจากทีมวิศวกรแบบกระจายศูนย์ (Decentralize) ของ COGNEX โดยทีมวิศวกรจากจะถูกส่งลงในแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุนและสร้างทีมวิศวกรในพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับบริบทและความซับซ้อนที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถปรับการทำงานเข้ากับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม” Eric Moon กล่าวถึงภาพรวมของพื้นที่ ASEAN โดย COGNEX กลุ่ม ASEAN นั้นมีการขยายตัวอย่างตื่อเนื่องเฉลี่ยทุก 2.5 ปี เป็นผลจากความมั่นใจในศักยภาพของอุปกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

“สิ่งสำคัญในตอนนี้สำหรับ ASEAN คือ การได้รับการพัฒนาและยกระดับด้านเทคโนโลยี การสร้าง Ecosystem เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการใช้งานเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อรอง Mega Trend ของโลกอย่างอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขัน โดยโรงงานหลายแห่งมีเป้าหมายในการอัพเกรดโรงงานไม่ใช่เพียงเพื่อการลดต้นทุนอย่างเดียวอีกต่อไป มันกลายเป็นเรื่องของการยกระดับศักยภาพการทำงาน การเพิ่มคุณค่า และเพิ่มเสริมในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” Wayne Goh กล่าวถึงความสำคัญของความเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 

ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Machine Vision และอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกล้องจับภาพที่สามารถใช้งานได้กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกว่า 90% ที่มีอยู่ในตลาด ทำให้การเลือกใช้งานอุปกรณ์จาก COGNEX สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ COGNEX ยังได้พัฒนาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์จากค่ายเดียวกัน จึงทำให้ดึงศักยภาพของอุปกรณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ สามารถจับภาพวัตถุได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เช่น การตรวจจับความบกพร่องของหัวสว่านในขณะหมุนด้วยความเร็วสูงพร้อมประเมินสภาพและวิเคราะห์ด้วย AI ภายใต้ชื่อ ViDi รวมถึงยังสามารถติดตามการทำงานได้แบบ Real-Time หรือรองรับการติดตามการทำงานผ่าน IoT ซึ่งเป็นการใช้ Browser พื้นฐานได้อีกด้วย

COGNEX ในฐานะผู้นำด้านอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดและ Machine Vision ที่มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจ ทำให้พร้อมสำหรับการผลักดันและสนับสนุนศักยภาพในกิจการด้านอุตสาหกรรมของกลุ่ม ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีรากฐานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานในขณะเดียวกันยังมีรูปแบบเศรษฐกิจที่มีความเฉพาะตัวเป็นพิเศษแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม ASEAN

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.