THAI R&D SOLUTIONS CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2755 6387, (66) 9 7296 8804

Email : marketing@thairnds.com / Sittha.u@thairnds.com

Robot KUKA Pre-Owned
Robot KUKA Pre-Owned

แขนกลอุตสาหกรรมสำหรับทำงานประเภทต่างๆตามความต้องการ เพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งในด้าน Industrial Robot หรือแขนกลอุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่อประกอบการทำงานในด้านอุตสาหกรรมหลากหลายมากมาย มีให้เลือกใช้ในงานต่างๆกัน อาทิเช่น [...]

Spindle Deburring
Spindle Deburring

เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะของกระดาษทราย เพื่อขัดชิ้นงาน ให้มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่อไปได้ อาทิ พ่นสี, ประกอบ เป็นต้น ซึ่งจะเหมาะกับการใช้วัสดุจำพวก [...]

Spindle Deburring
Spindle Deburring

เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น  Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะวิ่งเก็บขอบรอบตัวของชิ้นงาน เหมาะกับการใช้วัสดุจำพวกอลูมิเนียม เป็นต้น อุปกรณ์มีการยืดหยุ่นให้ตัวได้ในลักษณะของแนวแกน Z ให้สามารถทนรับแรงก [...]

Spindle Deburring
Spindle Deburring

เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น  Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะวิ่งเก็บขอบรอบตัวของชิ้นงาน เหมาะสำหรับวัสดุจำพวกอลูมิเนียม หรือพลาสติก เป็นต้น อุปกรณ์มีการยืดหยุ่นได้รอบตัวประมาณ 5 องศา ทำให้ชิ้นงานสาม [...]

Spindle Deburring
Spindle Deburring

เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดัดแปลงใช้ติดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น Robot เพื่อใช้ทำงานในลักษณะของตะไบ ทำได้ในพื้นที่แคบ และเป็นร่อง เพื่อเก็บขอบทำการลบคีบลบคมของชิ้นงาน ซึ่งตัวอุปกรณ์นี้จะใช้หลักการจากลมในการขับเคลื่อน และให้ตัวยืดหย [...]