TITAN SERVICE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 3898-9373-76, +66 6 3273-0777

Email : titanservicemarketing@gmail.com

รีโมทรอกและเครนไฟฟ้า DCH
รีโมทรอกและเครนไฟฟ้า DCH

รีโมทควบคุมระยะไกลสำหรับรอก และเครนไฟฟ้า ทุกยี่ห้อ ทุกประเภท ความปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยระบบปุ่มหยุดฉุกเฉินขนาดใหญ่บริเวณด้านบนของรีโมทและระบบ Anti earthquake resistance และฟังก์ชั่นหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน [...]

บริการออกหนังสือรับรอง ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า
บริการออกหนังสือรับรอง ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า

บริการตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบประสิทธิภาพ รับประกันความปลอดภัย ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า ตามประกาศของกฎหมายแรงงาน (ปจ.1) [...]

บริการตรวจเช็ค พร้อมดูแลบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า
บริการตรวจเช็ค พร้อมดูแลบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า

บริการตรวจเช็ค พร้อมดูแลบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า เชิงป้องกัน จากปัญหาอะไหล่ อุปกรณ์หมดสภาพ ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุอันตรายได้ในอนาคต และเพื่อป้องกันการ Break Down ของรอก และเครนไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าต้องหยุดก [...]

บริการซ่อมด่วน รอกและเครนไฟฟ้า
บริการซ่อมด่วน รอกและเครนไฟฟ้า

บริการงานซ่อมด่วน ฉุกเฉิน พร้อมรถปิ๊กอัพติดกระเช้า ออกเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรวดเร็ว ช่างสามารถขึ้นไปทำงานซ่อมบนที่สูงได้อย่างทันที เพื่อซ่อมรอกไฟฟ้าและเครนไฟฟ้า แก้ไขปัญหาอาการเสียฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย พร้อมดำเนินงาน ตลอด 24 [...]

รอกโซ่ไฟฟ้า MODE
รอกโซ่ไฟฟ้า MODE

รอกแขวนทรัส รอกแขวนลำโพง สำหรับงานสแดงสินค้าและเวทีคอนเสิร์ต