Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

CWT ชิงโรงไฟฟ้าขยะ คาด TOR ออก ก.ย.นี้

CWT พร้อมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะภาครัฐ คาดร่างประกาศเชิญชวนประมูล ภายในเดือนกันยายนนี้ คาดรายได้ปี 2562 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะขนาด 9 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้เพียงรอความชัดเจนจากภาครัฐคาดว่าจะออกร่างประกาศเชิญชวนประมูล (TOR) ภายในเดือนกันยายนนี้ ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟ เชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 8 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มจำนวน 5 เมกะวัตต์

สำหรับแนวโน้มรายได้ปี 2562 คาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท จากธุรกิจการขายและบริการหนังผืน 2,000 ล้านบาท และธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอะลูมิเนียม 400 ล้านบาท ลดลงจากเป้าหมาย เติบโต 50% มาอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทผลจากการส่งมอบรถที่ล่าช้ากว่าคาด

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 47.19 ล้านบาท เติบโต 549.85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนอยู่ที่ 10.49 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 81.85 ล้านบาท เติบโต 281.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.45 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการขายและบริการรวม 486.93 ล้านบาท เติบโต 11.70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 435.90 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีปัจจัยการเติบโตมาจากธุรกิจหนังผืนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.15 ล้านบาท เติบโต 256.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจากธุรกิจหนังผืนอยู่ที่ 12.94 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

และยังมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเกิดจากขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 85.19 ล้านบาท เติบโต 60.19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเกิดจากขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 53.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอะลูมิเนียมอยู่ที่ 19.15 ล้านบาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×