Thursday, July 18Modern Manufacturing
×

‘de:karb’ หนทางใหม่ลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตโลหะแผ่น

‘de:karb’ หนทางใหม่ลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตโลหะแผ่น
‘de:karb’ หนทางใหม่ลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตโลหะแผ่น

ทุกท่านที่อยู่ในสายการผลิตโลหะแผ่นคงรู้ว่ากระบวนการผลิตและการแปรรูปโลหะแผ่นนั้นถือเป็นขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานสูง ทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนขึ้นเป็นจำนวนมากในสายการผลิตเหล่านี้

‘de:karb’ หนทางใหม่ลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตโลหะแผ่น

บริษัท TRUMPF, Thyssenkrupp Materials Services และสถาบัน Fraunhofer IPA จึงได้พัฒนาโครงการวิจัยใหม่ในชื่อ ‘de:karb’ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในสายการผลิตโลหะแผ่น

แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยตรวจสอบการปล่อยคาร์บอน

โครงการ de:karb นั้นถือกำเนิดขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ฟรีที่บริษัทต่าง ๆ สามารถใช้เพื่อวัดปริมาณการปล่อย Carbon Footprint ในการผลิตโลหะแผ่นของตัวเองได้อย่างแม่นยำและช่วยหาวิธีการลดการปล่อยคาร์บอนโดยรวมลง

โดยแพลตฟอร์มนี้จะสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบปริมาณการปล่อยคาร์บอนและช่วยในการพัฒนากฎระเบียบเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตผ่านการรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรและการผลิต บริษัทอาจค้นพบว่าสายการผลิตของตนมีการขนส่งวัสดุที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้

de:karb ยังมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตโลหะแผ่นและทำให้โรงงานสามารถผลิตชิ้นส่วนได้มากขึ้นจากโลหะปริมาณเท่าเดิม ซึ่งการจะทำให้สำเร็จนั้นก็ย่อมต้องมีความช่วยเหลือจาก AI และ machine Learning เข้ามาเสริม

เสริมความยั่งยืนในโรงงานด้วยระบบ AI

ปัจจุบันทาง TRUMPF กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการวางแผนจัดการตารางการผลิตและช่วยเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนที่สามารถผลิตจากแผ่นโลหะแต่ละแผ่นให้มากขึ้นได้ ส่วน Fraunhofer IPA เองก็มีการทดลองนำ AI มาช่วยในการพิจารณาด้านนิเวศวิทยาในการผลิต เช่นการช่วยตัดสินใจให้ทำการผลิตเฉพาะในเวลาที่มีการปล่อยไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น เป็นต้น

ในอุตสาหกรรมการผลิตยุคปัจจุบันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์ของความยั่งยืนกำลังกลายมาเป็นเกณฑ์ที่ใช้การแข่งขันมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าย่อมมีความได้เปรียบในการเติบโต ฉะนั้นผู้ผลิตในประเทศไทยเองก็ต้องมีความตื่นตัวและร่วมกันสร้างหนทางสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกันให้มากขึ้นเช่นกันครับ

เพิ่มเติมจากผู้เขียน : การผลิตเหล็กและโลหะแผ่นเป็นสาเหตุของการปล่อยมลพิษประมาณ 1 ใน 4 ของมลพิษทางอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศเยอรมนี

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×