Thursday, February 9Modern Manufacturing
×

EPICOR SOFTWARE (THAILAND) CO., LTD.

EPICOR SOFTWARE (THAILAND) CO., LTD.
Business Description

เอพิคอร์ ซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต เรานำเสนอซอฟต์แวร์ให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะ ที่มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมตรงกับอุตสาหกรรมการผลิต, การจัดจำหน่าย, ค้าปลีก และด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้วยบริการกับกระบวนการทางธุรกิจ และความต้องการในการดำเนินงานที่มีเอกลักษ์เฉพาะของลูกค้า ได้ถูกสร้างไว้ในทุกโซลูชั่น ไมว่าจะเป็นในคลาวด์ โฮสต์ หรือบนระบบที่ติดตั้งในสถานที่ ด้วยความเข้าใจในอุตสาหกรรมของคุณอย่างลึกซึ้ง โซลูชั่นของเอพิคอร์จึงช่วยกระตุ้นการเติบโตควบคู่ไปกับจัดการความซับซ้อน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ คือ โซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งปลดปล่อยทรัพยากรของคุณให้เป็นอิสระ สนับสนุนให้เกิดความสามารถในการสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้

Phone Number
+66 2697-9130
Products
[show_products product="24320"][show_products product="24322"]

Send Message to listing owner

×