Monday, December 11Modern Manufacturing
×

SIAM ARMSTRONG CO., LTD.

SIAM ARMSTRONG CO., LTD.
Business Categories:
Business Description:

สยามอาร์มสตรองค์ เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเทปกาว กว่า 30 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ เราสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มร้านค้าทั่วไป กลุ่มห้างสรรพสินค้า สินค้าของเรามีความหลากหลายเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ สินค้าและการบริหารงานอยู่ใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ ระบบ IATF 16949 จึงสามารถเชื่อถือในสินค้าและการบริการจากเราว่ามีคุณภาพ

Phone Number:
+66 2454-1135-7
Fax:
+66 2454-1623
Products:
Made to order Die cut
Made to order Die cut

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์, งานทั่วไป

Double Sided Foam Tape
Double Sided Foam Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า งานโรงพิมพ์,โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์, งานทั่วไป [...]

Double Sided Tissue Tape
Double Sided Tissue Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์ งานทั่วไป

Masking Tape
Masking Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์ อู่รถยนต์พ่นสีทนความร้อน งานทั่วไป [...]

OPP Tape
OPP Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทงาน Packing

Acrylic Foam Tape
Acrylic Foam Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานทั่วไป งานตกแต่งรถยนต์

เทปพันสายไฟ PVC (เทปพันสายไฟแรงต่ำ)
เทปพันสายไฟ PVC (เทปพันสายไฟแรงต่ำ)

เหมาะสมใช้กับงานทั่วไป, โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) [...]

เทปพันสายไฟเคเบิ้ลยางละลาย
เทปพันสายไฟเคเบิ้ลยางละลาย

เหมาะสมใช้กับงานไฟฟ้าแรงสูง

Kraft Tape
Kraft Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า งานโรงพิมพ์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์ งานทั่วไป [...]

Cloth Tape
Cloth Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้างานทั่วไป

Send Message to listing owner

×