fbpx
Tuesday, March 2Modern Manufacturing

SIAM ELMATECH CO., LTD.

SIAM ELMATECH CO., LTD.
Business Categories:
Business Description:

ประกอบธุรกิจ ด้านนำเข้าเครื่องจักรกลงานโลหะจาก ต่างประเทศ เข้ามาขายปลีกในประเทศไทยและจัดเตรียมอุปกรณ์ อะไหล่ รวมทั้งงานบริการ อบรมการใช้งาน การซ่อมบำรุง การซ่อม เมื่อเสียหายให้แก่เครื่องจักรที่บริษัทฯได้จำหน่ายออกไป รวมทั้งเครื่องจักรที่ลูกค้ามีการร้องขอให้สนับสนุนงานบริการให้ด้วย

Phone Number:
+66-2159-6391-3
Fax:
+66 2159-6394
Products:

Send Message to listing owner