Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

VANICH GROUP

VANICH GROUP
Business Description

นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทสินค้าระบบส่งกำลัง, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบความร้อนและการเผาไหม้, ระบบพัดลมและโบลเวอร์ และระบบทำความเย็น จากประเทศและแบรนด์ชั้นนำ อาทิ อิตาลี โปแลนด์ ญี่ปุ่น อเมริกา และเกาหลี โดยมีความมุ่งมั่นในการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมวงกว้าง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ในกลุ่มวานิชกรุ๊ปยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับแบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ และราคาของสินค้านำเข้าทุกประเภท

Phone Number
02-898-3000
Fax
02-898-3336, 02-898-5051
Products
[show_products product="20569"][show_products product="20572"] [show_products product="20578"][show_products product="20579"][show_products product="20582"]

Send Message to listing owner

×