Tuesday, June 28Modern Manufacturing
×

TAKION TEK CO., LTD.

AUTOMATION SYSTEMS DESIGN

MYGROWTECH (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Cimatron, Gibbscam, Kitaron, Robotmaster, Fikus, Kisters ผู้นำนวัตกรรมโปรแกรมเพื่อการออกแบบ ผลิต จัดการ โดยเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเก่า ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด
Phone Number
+66 2130-6542
ความเย็นมีปัญหาปรึกษา O.E
Phone Number
+66 2-416-2116
Fax
+66 2-893-2058
TAKION TEK CO., LTD.
Business Name
ทากิออน เทค ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
Phone Number
+66 2-147-0626
×