Thursday, February 9Modern Manufacturing
×

O.E. ENGINEERING CO., LTD.

MYGROWTECH (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Cimatron, Gibbscam, Kitaron, Robotmaster, Fikus, Kisters ผู้นำนวัตกรรมโปรแกรมเพื่อการออกแบบ ผลิต จัดการ โดยเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเก่า ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด
Phone Number
+66 2130-6542
TAKION TEK CO., LTD.
Business Name
ทากิออน เทค ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
Phone Number
+66 2-147-0626
ความเย็นมีปัญหาปรึกษา O.E
Phone Number
+66 2-416-2116
Fax
+66 2-893-2058
×