Wednesday, November 30Modern Manufacturing
×

CAT DATACOM

TELECOMMUNICATION

CAT DATACOM
Business Name
Business Categories
CAT หนึ่งในผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลรายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีระบบโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุดและพร้อมให้บริการโทรคมนาคมทุกด้าน CAT ได้มุ่งพัฒนาโครงข่ายและการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลทั้งโครงข่าย WDM/SDH และโครงข่าย IP โดยปัจจุบันโครงข่าย IP ของ CAT มีความจุ (Bandwidth) สูงสุดในประเทศไทย สามารถรองรับการใช้งานที่แบนด์วิธสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูและระบบบริหารเครือข่าย (Network Management System) ตลอด 7 วัน 24 ชม.
Phone Number
02-104-5555
×