fbpx
Wednesday, December 2Modern Manufacturing

SIEMENS

Sort By: Business NameProductsDate posted
SIEMENS LTD.
ซีเมนส์เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล อีกทั้งซีเมนส์เองยังเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้า และระบบสายส่ง และเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เราคือบริษัทผู้บุกเบิกโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรม
Phone Number: +66 2715-4000
PREMIUM PLM (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมซอฟต์แวร์ Solid Edge จากบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ พร้อมดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมและการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้กับลูกค้า นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์เกิดประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Phone Number: +66 2286-5950
Fax: +66 2286-5951