fbpx
Sunday, July 12Modern Manufacturing

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล! Elon Musk เริ่มปล่อยสิทธิบัตร TESLA แล้ว

“All Our Patents Are Belong To You” ชื่อ Blog ที่ Elon Musk CEO หนุ่มแห่ง TESLA ผู้ผลิต EV ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2014 ได้กลายเป็นจริงแล้วในวันนี้โดยเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งเป็นความต้องการในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบอย่างสาหัสแล้วทั่วโลกในปัจจุบัน อาทิ Polar Vortex ในสหรัฐอเมริกา หรือปัญหาฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5 ในบ้านเรา

มุมมองของ Elon Musk นั้นให้ความสำคัญกับการเติบโตของเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีความคิดที่สวนทางกับแนวคิดการทำธุรกิจของบริษัทรายใหญ่อื่น ๆ ที่หวงแหนเทคโนโลยีเพื่อการครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวและต้องใช้การตลาดและแนวทางการขายเพื่อเอาชนะในการถือครองส่วนแบ่งตลาด ในขณะที่ตลาด EV นั้นอาจมีส่วนแบ่งในตลาดเพียงแค่ 1% (ข้อมูลจาก Blog เมื่อปี 2014) ความสำเร็จของ TESLA และผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายคงไม่อาจพามนุษยชาติฝ่าฟันปัญหาคาร์บอนและปัญหาด้านพลังงานไปได้ ดังนั้นสิ่งที่ Elon ต้องการ คือ การแบ่งปันเทคโนโลยีและเร่งการเติบโตของตลาด EV ในวงกว้าง ซึ่งการเผยแพร่สิทธิบัตรนั้นจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่ใช้ในการเทคโนโลยีนี้ในทางสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ทั้งทางธุรกิจและความยั่งยืนของโลก

“เราเชื่อในปรัชญาของ Open-Source สำหรับสิทธิบัตรจะทำให้สถานะของ TESLA เข้มแข็งยิ่งขึ้นมากกว่าการที่จะถดถอยลง”

หากใครสงสัยใคร่รู้หรืออยากต่อยอดจากสิทธิบัตรของ TESLA ขอเชิญไปที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ TESLA

ที่มา:

Tesla.com

Economictimes.indiatimes.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.