fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

Review : EraCheck-Eco เครื่องทดสอบน้ำมันในน้ำ

EracheckEco จาก eralytics เครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำและดินที่สามารถรู้ผลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรม Food , Petrochemical และสถาบันการศึกษา

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ การปล่อยของเหลวหรือสิ่งอื่นใดกลับสู่ธรรมชาติจำเป็นต้องได้รับการบำบัดให้อยู่ในระดับเหมาะสม ซึ่งเครื่อง ERACHECK ECO สามารถตรวจวัดประมาณน้ำมันที่ปนเปื้อนในดินและในน้ำได้อย่างง่ายดายรวดเร็วด้วยวิธีการ IR ใช้งานง่าย ได้ผลเร็ว สามารถเชื่อมต่อ LAN หรือต่อคีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบตัวอย่างการปนเปื้อนในของเหลวหรือดินก่อนนำกลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ

จุดเด่น:

  • ใช้งานง่าย ได้ผลเร็ว
  • สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำและดิน รู้ผลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • สามารถเชื่อมต่อ LAN หรือต่อคีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้


>>สนใจสินค้าโปรดติดต่อ http://asithailand.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nakarin S.