Friday, August 12Modern Manufacturing
×

มั่นใจกับการทำงานตามหลัก Ergonomic ในโรงงานด้วย Machine Learning

นักวิจัยจาก University of Washington ได้ใช้ Machine Learning เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานของแรงงานในโรงงานหรือคลังสินค้าว่ามีการทำงานถูกต้องตามหลัก Ergonomic หรือไม่แบบ Real-Time

Ergonomic หรือหลักการยศาสตร์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับการทำงานของแรงงาน การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการยศาสตร์ทำให้ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานนั้นเกิดความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ

การใช้ Machine Learning เพื่อติดตามพฤติกรรมการทำงานของแรงงานนั้นสามารถประเมินความเสี่ยงในการทำงานของโรงงานและงานคลังได้อย่างทันท่วงที เช่น การยกวัตถุหนักจากชั้นวางที่สูงทำอย่างไร การแบกและการติดตั้งโต๊ะ  ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทำให้แรงงานสามารถประเมินความเสี่ยงในการทำงานของตัวเองได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ปัจจุบันโรคภัยหรืออาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อหรือกระดูกนั้นเกิดขึ้นกับผู้คนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการออกท่าทางที่ผิดแปลกหรือการทำงานที่ซ้ำไปซ้ำมา เช่น การยกของขึ้นลงสายพานอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งตอนนี้นิยมใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนแล้ว) พฤติกรรมเหล่านี้สร้างความตึงเครียดและภาระให้กับร่างกายสะสมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา การมองเห็นปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดและลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยเหล่านี้จะทำให้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพความพร้อมที่ดี ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้เกิดการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานและคลังสินค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยให้หุ่นยนต์และระบบทำงานที่มีความเสี่ยงแทน

หุ่นยนต์และมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันได้ในภาคส่วนที่เหมาะสม ลองจินตนาการถึงหุ่นยนต์ที่พูดว่า “เฮ้เพื่อน ของหนักๆ ที่คุณกำลังจะหยิบจากบนชั้นวางนั่นดูท่านายจะต้องใช้เวลานานเลยนะ ให้ฉันช่วยไหมล่ะ?” คุณจะเห็นภาพได้ชัดว่าการทำงานบางอย่างมันสุดขอบเขตของร่างกายจริง ๆ ซึ่งหลายครั้งร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งตรงนี้เองที่หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสวัสดิภาพการทำงานและการรักษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×