fbpx
Sunday, July 5Modern Manufacturing

FAIR FRIEND ENT. CO., LTD

บทความหลัก… ตามดู SMART MANUFACTURING SOLUTION ของ 6 ผู้ผลิตชั้นนำของไต้หวัน

Fair Friend Ent. Co., Ltd.

Jenny Chiang ผู้อำนวยการฝ่ายขาย FAIR FRIEND ENT. CO., LTD กล่าวว่า ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้ FEELER ได้พัฒนา IoMT GATEWAY ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรวมเข้าเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับเครื่องควบคุม CNC ของทุกแบรนด์ โดยอัพโหลดข้อมูลของอุปกรณ์ไปที่ ISCADA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย FEELER เอง โดยระบบสามารถประมวลผลข้อมูลของเครื่องจักร และปรับเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นภาพกราฟิก และอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้ควบคุม และผู้จัดการเครื่องจักรสามารถเข้าถึง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ และแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงจัดการและออกคำสั่งที่จำเป็นทั้งหมดทางออนไลน์ได้โดยตรง

ในอนาคตอุตสาหกรรม 4.0 จะถูกขยายให้เป็นระบบวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเพียงลำพังจะไม่สามารถแข่งขันได้ โดยปราศจากการบูรณาการผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยแพลตฟอร์มคลาวด์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการบรรลุกระบวนการอัตโนมัติที่เต็มรูปแบบได้

ดังนั้น FEELER เข้าร่วมกับ Microsoft, Intel, Fanuc, Siemens และผู้ผลิตชั้นนำของโลกอีก 11 ราย เพื่อจัดตั้งทีมที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของผู้ผลิตทั่วไปให้เป็นผู้จัดหาบริการ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการทำให้อุตสาหกรรม 4.0 บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย