fbpx
Friday, January 24Modern Manufacturing

ยูบีเอ็มจัดสัมมนาประเด็นร้อนอุตสาหกรรมอาหาร ก่อนเริ่มงาน Fi Asia 2017

ยูบีเอ็มจัดสัมมนาฟรีสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อปูพื้นฐาน สร้างความเข้าใจ ก่อนเริ่มงานใหญ่ Fi Asia 2017 นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นพ้อง ผู้ประกอบการไทยต้องตื่นตัวและพัฒนาสินค้าด้านอาหารด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดของไทยและต่างชาติ

จากการรวบรวมข้อมูลกว่า 138 ประเทศทั่วโลกโดย World Economic Forum หรือ WEF พบว่า สวิตเซอร์แลนด์ครองอันดับ 1 ด้วยความสามารถทางการแข่งขันสูงสุด เพราะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากที่สุดในโลก ทั้งยังมีตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทางด้านธุรกิจที่สูง โดยในส่วนของไทย มีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่ 34 ของโลก ซึ่งประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยวัตถุดิบที่มากมายหลากหลาย ด้วยจุดแข็งทางการเกษตรและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมถึงสมุนไพรต่างๆ ซึ่งสอบรับกับเทรนด์อาหารสุขภาพ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาโอกาสและตำแหน่งในเวทีโลกที่สูงขึ้นสำหรับประเทศไทยและผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งทำให้ Fi Asia เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการโอกาสและการเติบโตทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย สามารถอัพเดตเทรนด์ข้อมูลอาหารที่เป็นประโยชน์ และพบกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ส่วนผสมอาหารที่จะช่วยพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มได้ภายในงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 (Fi Asia 2017) หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ที่ไบเทค บางนา โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.fiasia.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 642 6911

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.