fbpx
Saturday, January 25Modern Manufacturing

อยากเก่งมาทางนี้! 5 คอร์สออนไลน์ฟรีสำหรับนักอุตสาหกรรม

ถ้าคุณกังวลกับการเปลี่ยนแปลง หากคุณอยากเติบโตในหน้าที่ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร MM Thailand มีทางเลือกสำหรับวิศวกรและนักอุตสาหกรรมที่สนใจพัฒนาความรู้ความสามารถ หลักสูตรออนไลน์สำหรับนักอุตสาหกรรมมีอยู่มากมายมีทั้งหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรฟรี โดยแต่ละคอร์สนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป หลักสูตรในบทความนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลัก ติดตามหลักสูตรน่าสนใจได้ในบทความครับ

1. English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics

หลักสูตรโดย: University of Pennsylvania

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรติวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน เน้นไปที่การเปรียบเทียบเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

Link: English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics

 

2. NPTEL: Industrial Automation and Control

หลักสูตรโดย: Indian Institute of Technology

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้ภาพรวมสำหรับ Automation สำหรับอุตสาหกรรม เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ส่วน 40 บทเรียน ครอบคลุมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ CNC และ Continuous Variable Control Systems

Link: NPTEL: Industrial Automation and Control

 

3. Robotics Specialization

หลักสูตรโดย: University of Pennsylvania

ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาเรียนได้

รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้สำหรับการขยับของหุ่นยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์อากาศยาน วิธีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของหุ่นยนต์ รวมถึงการตอบสนองต่อสถานการวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย 6 หลักสูตรย่อย ได้แก่

1. Robotics: Aerial Robotics2. Robotics: Computational Motion Planning
3. Robotics: Mobility4. Robotics: Perception
5. Robotics: Estimation and Learning6. Robotics: Capstone

Link: Robotics Specialization

4. Digital Manufacturing & Design Technology Specialization

หลักสูตรโดย: The State University of New York และ University at Buffalo

ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาเรียนได้

รายละเอียดหลักสูตร:

เน้นความสำคัญที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของยุคดิจิทัลในระบบงานอุตสาหกรรม พัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 10 หลักสูตรย่อย ได้แก่

1. Digital Manufacturing & Design2. Digital Thread: Components
3. Digital Thread: Implementation4. Advanced Manufacturing Process Analysis
5. Intelligent Machining6. Advanced Manufacturing Enterprise
7. Digital Manufacturing Commons (opendmc.org)8. Cyber Security in Manufacturing
9. MBSE: Model-Based Systems Engineering10. Roadmap to Success in Digital Manufacturing & Design

Link: Digital Manufacturing & Design Technology Specialization

 

5. Engineering Project Management Specialization

หลักสูตรโดย: Rice University

ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาเรียนได้

รายละเอียดหลักสูตร:

เรียนรู้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและต้นทุน หลักสูตรประกอบด้วย 3 หลักสูตรย่อย

1. Engineering Project Management: Initiating and Planning2. Engineering Project Management: Scope, Time and Cost Management
3. Engineering Project Management: Risk, Quality, Teams, and Procurement

Link: Engineering Project Management Specialization

ท่ามกลางยุคสมัยแห่งโลกออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้มากขึ้นทั้งแบบมีใบประกาศ ไม่มีใบประกาศ มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน Website ที่ MM Thailand ยกตัวอย่างมานั้นยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ค้นหาและเรียนรู้ และยังมี Website อื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนที่มีหลักสูตร ความรู้ หรือข้อมูลที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แค่คุณเริ่มต้นลงมือทำการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มต้นแล้วครับ และหากสนใจสัมมนาดีๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบออโตเมชัน หรืองานซ่อมบำรุง สามารถติดตามได้ที่ข้อมูลได้ที่ Website: MM Thailand และ Facebook: MM Modern Manufacturing

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.