fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

GC จับมือ ALPLA ตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแห่งแรกของไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCชูแนวคิดGC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรแอลพลา (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลกปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตั้งบริษัทร่วมทุนบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited)ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution)ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย GC ได้นำแนวทาง GC Circular Livingมาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิโครงการ Upcycling the Oceans, Thailandเป็นการเก็บขยะพลาสติกจากทะเลมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น, โครงการ ThinkCycle Bank มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน และโครงการ PPP Rayongโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการขยะ เป็นต้นโดยธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาที่เกิดจาก Single-use plastic โดยการมีโรงงานรีไซเคิล เป็นหนึ่งใน Milestone สำคัญที่จะทำให้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ Value chain ครบสมบูรณ์”

“ความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต้นแบบเพื่อสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้เกิดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPETและ rHDPEที่มีมาตรฐานสูงแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ง ALPLA เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากทวีปยุโรป ซึ่งจะทำให้มีระบบการจัดการที่ดี การออกแบบการผลิตที่รักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งการเกิดการจ้างงานคนในชุมชน จังหวัดระยอง และแผนการจัดหาวัตถุดิบผ่านความร่วมมือกับชุมชนอีกด้วย” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

มร. กุนเธอร์ เลเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอลพลา จำกัดกล่าวว่า “ALPLAเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี โดยมีฐานการผลิตกว่า 178แห่งทั่วโลก ใน 46ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ประเภทวัสดุPET และ HDPEด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรปและละตินอเมริกาเรามีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ALPLAจะช่วยสนับสนุนให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนของ GC มีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนระดับประเทศและภูมิภาค”

GC ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีการลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรืออัพไซเคิลจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T