fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

Gifu Enterprise Co., Ltd.

บทความหลัก… 10 FACTORIES VISIT ตอกย้ำ… ไต้หวันส่งออกเครื่องจักรเป็นอันดับ 4 ของโลก

Gifu Enterprise Co., Ltd. ก่อตั้งในปี 1979 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ มีความแข็งแกร่งของทีมวิจัยและพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มากกว่า 400 โมเดล โดยที่ผลิตภัณฑ์ของ GIFU นั้นมีการส่งออกไปยังประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ

GIFU ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีแผนที่ชัดเจนในการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาประมาณ 4-6% จากยอดรายได้ GIFU มีจำนวนสิทธิบัตรนวัตกรรม 46 สิทธิบัติด้วยกัน อีกทั้ง มีจำนวนนักวิจัยประมาณ 30% ของจำนวนพนักงานทั้งบริษัท

บริษัทไต้หวัน ส่งออกเครื่องจักร Gifu Enterprise Co., Ltd.

โดยในปี 2017 นี้ GIFU ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Awards ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือกันระหว่างสำนักการค้าต่างประเทศไต้หวัน และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) โดยพิจารณาจากความยอดเยี่ยมในด้านการค้นคว้าและวิจัยการออกแบบ คุณภาพ การตลาดและการผลิตจากไต้หวัน กับผลิตภัณฑ์ Intelligent Radical Disc Tool Changer และ Intelligent High-Speed Tool Magazine with Tool Arm and Door Open Simultaneously ซึ่งโดยก่อนหน้านี้ ในปี 2016 ก็ได้รับรางวัลเช่นกัน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย