fbpx
Thursday, July 2Modern Manufacturing

GBS เดินหน้าเต็มกำลัง สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศให้กับคู่ค้าในยุค 4.0

ชาลิตติ กุลฐิติกิจ
คุณชาลิตติ กุลฐิติกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลอบอลซีล จำกัด

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ด้าน ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยรอบด้านทั้งที่สามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ แต่ละบริษัทต้องมีการพัฒนาปรับตัว และชิงไหวพริบในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อช่วงชิงโอกาสที่มีอยู่น้อยนิดเพื่อสร้างให้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขึ้น หรือก้าวกระโดดเป็นผู้นำเลยก็เป็นได้

GBS หรือ กลอบอลซีล ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ภายใต้วังวนของแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นธุรกิจในด้านภาคอุตสาหกรรมหลักทางด้านพลังงาน และเคมี ซึ่งการมองภาพเศรษฐกิจตลาดพลังงานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อมูลรอบด้าน เพื่อวิเคราะห์การขึ้นลงให้ชัดเจนในแต่ละปี เพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการวางแผนธุรกิจ การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ GBS พยายามเร่งรัดการพัฒนาตนเองปรับปรุงศักยภาพให้พร้อมทุกด้าน แต่ก็ยังดูเหมือนภาวะโลก ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนี้ ยิ่งพยายามกระเถิบตัวห่างออกไปอีกจากเดิมที่เราเคยคิดว่าการที่องค์กรเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีศักยภาพในทุกด้าน ถ้าเรามีทุกอย่างนี้ โอกาสและความต้องการของลูกค้าจะต้องวิ่งมาหาเราเอง

ในปัจจุบันนี้ เราต้องหันมามองว่ามันไม่จริงเสมอไป แต่กลับเป็นการก้าวกระโดดที่เด่นชัด แต่แตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนต่างหาก จะเป็นตัวเปิดช่องทางให้กับธุรกิจในยุค 4.0 นี้ การรับรู้และสำรวจข่าวสารอย่างเดียวไม่พอ แต่เราต้องรู้รายละเอียดของการทำงานของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วย เช่น ลูกค้ามีการวางแผนในอนาคตอย่างไร ผลิตอะไร ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอะไร มีระบบการผลิตอย่างไร มีการวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างไร อาจจะถึงขั้นวางงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างไร ข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากในยุคนี้

ดังนั้น สิ่งที่ GBS ทำมาตลอด นั่นคือ การเข้าร่วมวางแผนงานกับลูกค้า ประหนึ่งเป็นงานในองค์กรของตัวเอง การเข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างเรากับลูกค้า ทำให้เราได้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาองค์กร และโอกาสทางธุรกิจ

บริษัท กลอบอลซีล จํากัด

การปรับตัวของ GBS ในยุค 4.0

ยุค 4.0 มาเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ ทั้งที่ GBS พยายามเตรียมตัวมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวม Data Base การวางแผนการใช้ฐานข้อมูล การเปิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลให้กับลูกค้าโดยตรง เวลาเกิดปัญหากับเครื่องจักรลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ว่า มีอุปกรณ์อะไหล่ Stock ไว้หรือไม่ มีประวัติการซ่อมเปลี่ยนอะไรไปบ้าง ซึ่งเรากับลูกค้าไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหน้างานเพื่อเข้าประชุมให้เสียเวลา ในการแก้ปัญหาเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละครั้ง ในอนาคตผู้ขายและผู้ซื้อจะเดินทางน้อยลงในการทำธุรกิจ ดังนั้น การเตรียมตัวเรื่องฐานข้อมูลในแต่ละบริษัทจึงจำเป็นอย่างมากในยุค 4.0

ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรม New S-Curve ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวกระโดด สามารถเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มีการปรับตัวเร็ว สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มีความสามารถบริหารคนเก่งมองคนเป็น รวมถึงตัวคนเก่ง กลุ่ม New S-Curve เป็นการเติบโตที่มากกว่ากลุ่มเดิม การทำธุรกิจแบบชนะครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอแล้วสำหรับในวันนี้ ถ้าจะเป็นกลุ่ม New S-Curve จะต้องชนะหลายครั้ง ชนะอยู่เรื่อยๆ

บริษัท กลอบอลซีล จำกัดถามว่า GBS อยู่ในช่วงไหนของ S-Curve นั่นคือ GBS อยู่ในช่วงกลางของ Curve ที่กำลังจะพยายามพุ่งขึ้น ซึ่งมองว่า GBS ผ่านช่วงแรกไปแล้ว นั่นคือช่วง ‘เปิดตัว’ ช่วงลองตลาด ช่วงเตรียมธุรกิจ ต่อไปจะเป็นช่วงเดินหน้าเต็มตัวในกลยุทธ์ที่วางไว้

มุมมองศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมในไทย

ปัจจุบันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการรวมกลุ่ม Cluster อุตสาหกรรมในกลุ่มต่างๆ เช่น เคมี สิ่งทอ อากาศยาน ฯลฯ ทำให้มีนักลงทุนจากต่างประเทศสนใจเงื่อนไขของภาครัฐมากขึ้น ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดี และจะทำให้การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกันนี้ ทำให้อุตสาหกรรมในไทยเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

GBS หรือ กลอบอลซีลตระหนักอยู่เสมอว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร วิวัฒนาการจะก้าวล้ำไปแค่ไหน การทำธุรกิจก็ยังคงขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองฝ่าย การค้าขายจะเกิดขึ้นได้เพราะความไว้วางใจ เชื่อใจ มีความซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเอง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย