fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

GPSC ขึ้นแท่น ESG100 ต่อเนื่อง 4 ปี

GPSC โชว์ความสำเร็จ หนึ่งในหลักทรัพย์ยั่งยืน คว้า ESG100 ประจำปี 2562 ในกลุ่มทรัพยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ รักษาตำแหน่งดัชนียั่งยืน 4 ปีซ้อน ขึ้นชั้นเป็นบริษัทสร้างผลการดำเนินงานโดดเด่น ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล


นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ GPSC ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2562 ในกลุ่มทรัพยากร (Resource) จากสถาบันไทยพัฒน์ และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 4 ปีอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2559 จากการคัดเลือกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 771 หลักทรัพย์

ทั้งนี้การได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สะท้อนให้ความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจการและการดูแลบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ถือเป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมันที่จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับความใส่ใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

“ESG100 นับเป็นดัชนีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป” นายชวลิตกล่าวสำหรับสถาบันไทยพัฒน์ ถือเป็นผู้ดำเนินการและริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่อง 5 ปี

Kanokkarn .T