fbpx
Friday, November 27Modern Manufacturing

GPSC ซื้อน้ำ WHAUP 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

WHAUP เซ็นสัญญาขายน้ำปราศจากแร่ธาตุ กับ GPSC 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนธุรกิจน้ำในเวียดนาม เริ่มให้บริการไตรมาส 3 ปีนี้ เดินหน้าลงทุนใน Cua Lo เสริมความแข็งแกร่ง


นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภค ในการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2562 บริษัทฯตั้งเป้าปริมาณการขายน้ำ ที่ระดับ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีปริมาณการขายน้ำ ที่ระดับ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำของลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ทั้งรายเดิม และรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หรือ GPSC กำลังผลิต 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อส่งมอบบริการน้ำปราศจากแร่ธาตุไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีอายุสัญญา 15 ปี โดยจะเริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562

อีกทั้งในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified Water) กับ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโพรพิลีนออกไซต์ โดยซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำที่ระดับ 10,560 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด GC POLYOLS COMPANY LIMITED (GCP) ผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีอีเทอร์ โพลีออลส์ อานุพันธ์ของโพลีอีเทอร์ และ โพลีออลส์ ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำที่ระดับ 816 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เช่นกัน ซึ่งลูกค้าทั้ง3 รายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ทั้งหมด

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดแข็งของ WHAUP รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการให้บริการสาธารณูปโภค และยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพราะพื้นที่มาบตาพุดเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการ EEC และการให้บริการจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจได้ในอนาคต” นายวิเศษ กล่าว

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภค ในประเทศเวียดนามนั้น ล่าสุดบริษัทฯได้สิทธิในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ที่ประเทศเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม)

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ “ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เหงะอาน จอยท์ สต็อค ” เข้าลงทุนในบริษัท Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (“Cua Lo”) ประเทศเวียดนาม ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัดเหงะอาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำประปา ทั้งสิ้น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังอยู่ในช่วงขยายกำลังการผลิตเป็น 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2562 นี้

ปี 2562 ภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภคการผลิตและจำหน่ายน้ำมีการเติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะนอกจากการให้บริการลูกค้าข้างต้นแล้ว ยังมีการหารือกับลูกค้าทั้งรายใหม่ และรายเดิมที่มีความต้องการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

Kanokkarn .T