fbpx
Friday, January 22Modern Manufacturing

GPSC นำร่องติด ESS ปั๊ม ปตท.วังน้อย

GPSC นำร่อง ติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงาน เชิงพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน  สาขาศูนย์วิจัยวังน้อย จ.อยุธยา แห่งแรก เตรียมเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ไตรมาสแรก ปี 63

นายศิริเมธ  ลี้ภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

นายศิริเมธ  ลี้ภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า GPSC ได้เปิดตัวด้วยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System  : ESS) นำร่อง (Pilot Project ) ในสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน สาขาศูนย์วิจัยวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก ที่สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบ สมาร์ท เอนเนอยี่ โซลูชั่น (Smart Energy Solution) เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ สถานีน้ำมัน สาขามีนบุรี และ สาขาจอมเทียน พัทยา คาดว่าจะเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2563

ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าว เป็นระบบ สมาร์ท เอนเนอยี่ โซลูชั่น ที่ประกอบด้วยโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่ง GPSC จะออกแบบการติดตั้งระบบที่คำนึงถึงโครงสร้างของอาคาร ที่สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา รวมถึงการประเมินปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบการกักเก็บพลังงานให้เหมาะสม

  “การติดตั้งระบบ ระบบ ESS ดังกล่าวนับเป็นโมเดลของเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานของกลุ่ม ปตท. อย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมพลังงาน และเป็นผู้นำในการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต”นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ESS รวมถึงระบบสั่งการและควบคุมผ่านมือถือ  (Mobile Software) เพื่อการควบคุมสั่งงานระบบ ESS เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้า ผ่านการควบคุมระยะไกล  โดยสามารถเก็บข้อมูลช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบเรียลไทม์ (Real Time)ที่สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้า ทั้งจากระบบ ESS และระบบสายส่งของการไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวัน (Peak Time) เพื่อให้ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันลดลง ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน จะมีการจัดเก็บไว้ในระบบ คลาว เซอร์เวอร์ (Cloud Server) ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทฺธิภาพ

 “การพัฒนาระบบ ESS บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายความร้อน และระบบระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety Protection) ตามมาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งยังทดสอบจนมีความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยสูงุสุดของผู้ใช้อีกด้วย” นายศิริเมธ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.