fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

GPSC ปลื้ม ฟิทช์ จัดเรตติ้ง A+(tha)

GSPC ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง จาก ฟิทช์ อยู่ที่ ‘A+ (tha)’ ประเมินคุณภาพรายได้ของ GPSC ยังคงแข็งแกร่ง หลังควบรวมกิจการ GLOW

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GPSC และหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับ ‘A+(tha)’ เนื่องจากได้ประเมินถึงความเชื่อมโยงของ บมจ. ปตท. (PTT) หรือ ปตท. (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) เป็นบริษัทแม่ ให้การสนับสนุน GPSC ในการเข้าซื้อกิจการของ บมจ. โกลว์ พลังงาน (GLOW)

ทั้งนี้ในการคงอันดับ ‘A+(tha) ’ โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประเมินสถานะทางธุรกิจของบริษัทหลังควบรวมกิจการ GLOW การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการ ERU ส่งผลให้สถานะทางธุรกิจของ GPSC เติบโตขึ้น เนื่องจากขนาดของธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งทางด้านสินทรัพย์และด้านภูมิศาสตร์ ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีนี้ (2562) กำลังการผลิตไฟฟ้าเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 10% จากเดิม 4%

นอกจากนั้นในส่วนของรายได้จากสัญญาซื้อขาย ฟิทช์ได้ประเมินคุณภาพรายได้ของ GPSC ยังคงแข็งแกร่ง หลังจากเข้าซื้อกิจการ GLOW เนื่องจากโรงไฟฟ้าของ GLOW มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าที่สถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทลูกของ ปตท. ดังนั้นสัญญาดังกล่าวทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในด้านปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งลูกค้าต้องรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำในเกณฑ์การรับประกันปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ ตามกำลังการผลิตตามสัญญา ส่วนอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บางโครงการของ GLOW จะหมดอายุลงภายในปี 2565-2566 ซึ่งในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่จะสิ้นสุดอายุลง โดยให้มีการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปริมาณที่รับซื้อลดลง เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปได้บางส่วน“ฟิทช์ ยังได้คาดการณ์ว่า GPSC จะสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อยู่ที่ระดับประมาณ 1.4-1.5 หมื่นล้านบาท อีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะมีระดับ EBITADA Margin ที่ดีขึ้นจากการบริหารจัดการ Synergy ของทั้ง GPSC และ GLOW เพื่อให้การใช้พลังงานในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาวได้ ประกอบกับการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ GPSC ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้” นายชวลิตกล่าว

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T