Friday, July 30Modern Manufacturing
×

GPSC โกยรายได้ กว่า 19,226 ลบ.

GPSC แจงรายได้ไตรมาส 3 ปีนี้ มีมูลค่า 19,226 ล้านบาท ร้อยละ 189 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ส่วนกำไรปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากภาระค่าดอกเบี้ย เดินหน้าขยายธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงานไทย

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 19,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,565 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 189% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยมีผลจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ที่มีส่วนสำคัญต่อการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ GPSC เต็มไตรมาสอย่างต่อเนื่อง  

ในส่วนของกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 893 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท  คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักทั้งจากราคาขายไฟฟ้าที่ลดลงของโรงไฟฟ้าเอ็กโค่-วัน  ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลโดยในช่วงฤดูฝนการใช้พลังงานมีสัดส่วนที่ลดลง  และมีปัจจัยจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะที่ สปป.ลาว นอกจากนี้ยังมีภาระค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Tender Offer) ของ GLOW เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ GPSC สามารถเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 95.25% และยังมีค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นตามการปรับปรุงแผนการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมั่นใจว่าตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลง จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่การพัฒนาการผลิตในทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากพิจารณากำไรส่วนของบริษัทใหญ่ ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำนวน 372 ล้านบาท และผลกระทบตามมาตรฐานบัญชี จำนวน 277 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง จะมีกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายและผลรวมจากมาตรฐานบัญชี  (Adjusted Net Income) จำนวน 1,542 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 3 บริษัทฯ มี EBITDA  เท่ากับ 5,057 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่ากระแสเงินสดของ GPSC ยังมีความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังการเข้าควบรวมกิจการ GLOW สำเร็จแล้ว

“ปัจจัยภาพรวมของการดำเนินงานไตรมาส 3 นี้ ถือเป็นช่วงที่บริษัทฯ ต้องเดินหน้าตามแผนงานทั้งในด้านการลงทุน เพื่อเข้าซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GLOW และยังมีแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยได้ดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 74,000 ล้านบาทแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และนำเงินที่ได้ไปคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเรียบร้อยแล้ว ทำให้หลังจากนี้ บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีภาระค่าดอกเบี้ยจ่ายลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป” นายชวลิต กล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่เตรียมเข้าสู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2563  ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ส่วนขยาย กำลังการผลิตส่วนเพิ่ม 60 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 30%

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×