fbpx
Tuesday, July 7Modern Manufacturing

HIWIN TECHNOLOGIES CORP

บทความหลัก… ตามดู SMART MANUFACTURING SOLUTION ของ 6 ผู้ผลิตชั้นนำของไต้หวัน

Sheng Lee , Sale เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย HIWIN TECHNOLOGIES CORP กล่าวว่า อุตสาหกรรม 4.0 เน้นไปที่การบูรณาการสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น IoT, Mechanical Manufacturing และ Electronic Producing

HIWIN TECHNOLOGIES CORP

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สาธิตบอลสกรูอัจฉริยะชิ้นแรกของโลกในงานนิทรรศการทั่วโลกผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่า ‘บอลสกรูอัจฉริยะ’ เป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมเครื่องมือกล บอลสกรูอัจฉริยะนำเสนอฟังก์ชั่นการควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมแบบขนาน การวิเคราะห์ก่อนการโหลด เป็นต้น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะมีการแจ้งล่วงหน้าด้วยการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้น และแจ้งให้มีการซ่อมแซมหากจำเป็น

บอลสกรูอัจฉริยะของบริษัทฯ ถูกออกแบบด้วยอุปกรณ์ QRCODE ทำให้ผู้ควบคุมสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบสภาวะการทำงานได้โดยง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต และจะมีข้อชี้แนะแสดงให้ผู้ใช้เห็นถึงวิธีการซ่อมแซม ตามที่ Eric Chuo ประธานบริษัท Hiwin ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการไปสู่การทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ ผู้ผลิตเครื่องจักรความแม่นยำสูงจะสามารถไปถึงเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างแท้จริงด้วยการใช้งานบอลสกรูอัจฉริยะของบริษัท Hiwin


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย