Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

กนอ.จับมือ เฮอร์มีส โคออพฯ ผุดนิคมฯ แห่งที่ 70 รองรับ Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

กนอ.จับมือ เฮอร์มีส โคออพฯ ผุดนิคมฯ แห่งที่ 70 รองรับ Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด จัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส”บนพื้นที่กว่า 1,231 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ไฟฟ้า มั่นใจดึงดูดการลงทุนได้กว่า 35,000 ล้านบาท และสร้างงานกว่า 8,800 ตำแหน่ง

กนอ.จับมือ เฮอร์มีส โคออพฯ ผุดนิคมฯ แห่งที่ 70 รองรับ Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ระหว่าง กนอ. และ บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด ว่า บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของ กนอ. ในการร่วมมือกันดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 70 ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ทั้งนี้ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ช่วยยกระดับ

กนอ.จับมือ เฮอร์มีส โคออพฯ ผุดนิคมฯ แห่งที่ 70 รองรับ Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม โดยเน้นพัฒนาในกลุ่ม Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ซึ่งประเทศไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน (มกราคม 2565 – เมษายน 2566) และเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีก่อน ในจำนวนนี้มีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นโอกาสดีที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในประเทศไทยต่อไป 

“ด้วยศักยภาพของ บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด เชื่อว่านิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี” นายวีริศ กล่าว

บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและประกอบรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำหน่ายลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยศักยภาพและเครือข่ายธุรกิจที่มั่นคงยาวนาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส”มีเป้าหมายสร้างกลุ่ม Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ตั้งอยู่ในตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ประมาณ 1,231-1-29.4 ไร่ เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ กนอ. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2567 มีมติอนุมัติในหลักการจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ภายใต้เงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประมาณ 2,880 ล้านบาท 

“ถือเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือผ่านศักยภาพของ บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด และความเชี่ยวชาญของ กนอ. เชื่อมั่นว่านิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ จะดึงดูดการลงทุนได้อย่างมหาศาล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 35,320 ล้านบาท รวมทั้งสร้างงานประมาณ 8,830 ตำแหน่ง โดยจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 3 ปี ภายหลังจากได้รับการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2569”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×