Post Views: 763

หลักสูตร INDUSTRIAL SELLING STRATEGIES รุ่นที่ 3

กลยุทธ์ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม

หลักสูตรหนึ่งเดียวที่พัฒนานักขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบเครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย

สร้างลูกค้าประจำ เทคนิคปิดดีลให้ win-win และเหลือกำไร

งานขายและงานการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Products หรือ B2B) มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภค นักขายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมาก เพราะหากมีทักษะและกลยุทธ์ที่ถูกต้องแล้วจะสามารถเป็นทูตสร้างภาพลักษณ์ สร้างยอดขาย สร้างลูกค้าประจำ และสร้างผลกำไรได้อย่างคุ้มค่า ในทางตรงข้าม งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ขาดประสิทธิภาพกลับจะทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรได้เลย

การปิดดีลสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าและกำไรสูง จึงต้องอาศัยนักขายที่มีศักยภาพสูง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าแบบ B2B เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุโรงงาน สินค้า MRO ระบบน้ำ/ไฟฟ้า/พลังงาน/ไอที ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่น ๆ สำหรับโรงงาน ฯลฯ ซึ่งการปิดดีลสินค้าอุตสาหกรรมสามารถสร้างยอดขายและกำไรได้สูง ถ้านักขายเข้าใจกระบวนการและจิตวิทยาที่ถูกต้อง 

 • ทีมขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • ทีมการตลาด
 • ผู้บริหารทีมขายหรือเจ้าของกิจการ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร

การันตี Performance ดีขึ้นหลังอบรม

 • กลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ
 • สูตรสำเร็จการเพิ่มยอดขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเหนือชั้น
 • เร่งอัตราความสำเร็จในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • ขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างไรให้ทะลุเป้า
 • เคล็ดลับการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้สองเท่า
 • เทคนิคการเพิ่มอัตราการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบเซียน

แก้ปัญหาแบบมืออาชีพ
จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าบอกว่า…

 • สินค้าของเราแพงเกินไป ไม่ได้ตั้งงบไว้
 • ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สินค้าในช่วงนี้
 • สินค้ายังไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการและตอบโจทย์
 • ขอเงื่อนไขหลุดโลก หรือต่อรองราคาต่ำจนเกินงาม
 • ขอของแถมหลักแสน แต่ยอดซื้อหลักหมื่น

เน้นพื้นฐานที่ถูกต้องของนักขายที่ครบเครื่อง
ปิดดีลได้ เพิ่มยอดขาย สร้างกำไร เสริมเคล็ดลับนักขายมืออาชีพ ที่คนส่วนใหญ่พลาดตั้งแต่เริ่ม

 • เปิดใจลูกค้า สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายใน 45 วินาที
 • เจาะลึกปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ เพื่อออกแบบ solution ที่สร้างความประทับใจ
 • เทคนิคปิดการขายประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ทันที
 • เจรจาต่อรองแบบ win-win ทั้งสองฝ่าย
 • จิตวิทยาการโน้มน้าวให้ลูกค้ารับข้อเสนอของเรา

วิทยากรผู้สอน

“หลักสูตรนี้จะพัฒนานักขายให้ครบเครื่องทั้งการปิดการขายและการเจรจา
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น”
ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษณ์ทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DeOne International

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานขายสินค้าอุตสาหกรรม, Executive Coaching, Negotiation Skill, Personal Development
มีประสบการณ์จริงในธุรกิจ B2B และพัฒนา/บรรยายให้กับบริษัทชั้นนำมากมายในทุกอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี ดูประวัติวิทยากรเพิ่มเติม

เนื้อหาบทเรียน

 อบรมทั้งหมด 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
ณ โรงแรม ชาเตรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

หัวข้อการอบรมครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขายสินค้าอุตสาหกรรม

 • ธรรมชาติของสินค้าอุตสาหกรรม
 • แนวคิดการขายความสำเร็จให้ลูกค้า
 • คุณสมบัติของนักขายสินค้าอุตสาหกรรม

ลักษณะและจำนวนลูกค้าอุตสาหกรรม (Key Account Management)

 • การจัดสรรทรัพยากรในการดูแลลูกค้า
 • การบริหารลูกค้ารายสำคัญ
 • กฎพาเรโต 80:20

การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Need Analysis)

 • ลักษณะของปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า B2B
 • การค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของลูกค้า
 • การนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นจุดขายของบริษัทเพื่อช่วยลูกค้า

การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ (Decision Making Unit)

 • ใครบ้างที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
 • การทำความเข้าใจกระบวนการทำงานระหว่างบทบาท
 • ความคาดหวัง ความกังวลและจุดตัดสินใจของแต่ละบทบาท

หัวข้อการอบรมครั้งที่ 2

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

การให้ความรู้และแบ่งปันคือหัวใจ (Knowledge Sharing)

 • เหตุผลที่ต้องให้ความรู้และถ่ายทอด Know How
 • รูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้
 • กิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละบทบาท

การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าแบบจับต้องได้และวัดได้ (Value Based Selling)

 • การวิเคราะห์คุณค่าที่เรามองให้ลูกค้า
 • เทคนิคการวัดมูลค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า
 • ตัวอย่างของกิจกรรมการสร้างคุณค่า

การเปิดการขาย

 • กฏเหล็กของการเปิดการขาย
 • การสร้างความประทับใจแรกพบ

การค้นหาส่ิงที่ลูกค้าต้องการ

 • เคล็ดลับการใช้คำถามเพื่อค้นหาสิ่งลูกค้าต้องการ
 • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างถามคำถาม

การนำเสนอแบบโน้มน้าวใจ

 • การนำเสนอ Winning Zone เพื่อมัดใจลูกค้า
 • 5 เทคนิคการนำเสนอแบบโดนใจ

การปิดการขาย

 • การจัดการข้อโต้แย้ง
 • 4 เทคนิคการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

KEY BENEFITS

 • เข้าใจธรรมชาติและคุณลักษณะของตลาดสินค้าอุตสาหกรรมอย่างถ่องแท้มากขึ้น นำไปสู่การปรับวิธีคิดและวิธีการในการขายให้เหมาะสม
 • รู้จักเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายและสามารถวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ว่าเป็นหนทางของการขายในสินค้าอุตสาหกรรม
 • สามารถเปิดใจลูกค้าและค้นหาปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ เพื่อนำไปสู่การออกแบบ solution ที่ตอบโจทย์ได้รวมถึงสามารถนำเสนอ Solution ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับลูกค้า

หลักสูตรเดียวที่จะทำให้ท่านเป็นนักขายที่สินค้าอุตสาหกรรมที่ครบเครื่องและสามารถปิดการขายได้มากขึ้น

รายละเอียดการอบรม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

Early Bird  10,000 บาท/ท่าน

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 ต.ค. 63

สมัครท่านที่ 2 ลด 50% 

จากราคาปกติท่านละ 12,000 บาท

*ราคานี้รวมอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรค

หากคุณไม่แน่ใจ เรายินดีให้คำปรึกษา หลักสูตร Industrial Selling Strategies จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร

ติดต่อ คุณสุนิสา โทร. 089- 779 8542

เกี่ยวกับผู้จัดหลักสูตร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DeOne International วิทยากรหลักสูตร Industrial Selling Strategies เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์และเทคนิคการพัฒนาองค์กรในหลายมิติ ได้แก่ Executive coaching, Leadership management, Personal Development และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Industrial Selling ซึ่ง ดร.ชัยพัชร์ คือวิทยากรระดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์จริงในองค์กรธุรกิจแบบ B2B ขนาดใหญ่ รวมถึงการเข้าพัฒนาและบรรยายในองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี

GREENWORLD ทำธุรกิจ Digital Media & B2B Platform โดยได้ออกแบบ Solutions และทำการตลาดให้ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงได้ตระหนักถึงปัญหาพื้นฐานว่าหลายองค์กรอาศัยความแข็งแกร่งด้านสินค้า คุณภาพ รวมถึงงานวิศวกรรมและ Technical Support แต่ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่เป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ (รวมถึงนักการตลาด) แตกต่างจากพนักงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีการสอนอบรมอย่างกว้างขวาง ทั้งที่ การปิดดีลสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าและสร้างกำไรได้มากกว่า ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง GREENWORLD มีประสบการณ์ด้าน Industrial Marketing มาเกือบ 20 ปี

คุณธีระ กิตติธีรพรชัย CEO & Head of Marketing
คุณพัชร์สิตา ศรีสิมะรัตน์ Chief Commercial Officer & Account Director
คุณภัทราณิษฐ์ เจริญผลจันทร์ Chief Operating Officer & Head of Data Operation

×