Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

INTERMACH 2017 ‘Advanced Technology – The SMART WAY to Success’

INTERMACH 2017

17-20 May 2017 at BITEC, Bangkok, Thailand

หัวใจของโรงงานอัจฉริยะ (SMART Factory) ทุกวันนี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถตั้งค่าได้อัตโนมัติ และการวางแผน/ควบคุมการผลิตที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเพิ่มเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสิ่งของและบริการต่างๆ เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เครือข่ายอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขั้นสูง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีอิทธิพลกับโรงงานผลิตในยุคนี้ เพื่อช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเปิดช่องทางสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตมากขึ้น งานอินเตอร์แมค 2017 เป็นศูนย์รวมเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติล่าสุดที่พร้อมสำหรับการปฏิวัติการผลิตในยุคนี้

คุณ สุกัญญา อมรนุรัตน์กุล
คุณ สุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)

ผลงานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่างานอินเตอร์แมค คือ เวทีของผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นหานวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ งานแสดงสินค้างานเดียวในประเทศไทยที่เน้นจัดแสดงเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม…ให้คุณพร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านธุรกิจ

“เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องหาโอกาสทางธุรกิจและลงทุนเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านค่าครองชีพ วัตถุดิบ และค่าจ้างเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนในเทคโนโลยี แสวงหากระบวนการผลิตที่สิ้นเปลืองน้อยลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายในโรงงานแห่งเดิม หรือที่เรียกกันว่า ‘โรงงานอัจฉริยะ’ (SMART Factory) ที่สามารถผลิตตามคำสั่งแต่ยังมีกำไร แม้จะผลิตในปริมาณน้อยจนถึงสินค้าเพียงชิ้นเดียวก็ได้ด้วยการตั้งค่าเครื่องจักรให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งผลิตอย่างรวดเร็ว” คุณ สุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ผู้จัดงานกล่าว

“ธุรกิจต้องสามารถผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น เพื่อจะแข่งขันกับผู้ผลิตทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกผลิตภัณฑ์ในอนาคตจึงต้องมีมูลค่ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่มีความละเอียดและคุณภาพสูง งานอินเตอร์แมค ในปีนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย คุณจึงไม่ควรพลาด” ผู้อำนายการกล่าว

นอกจากจะได้ชมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแล้ว งานนี้ยังจัดร่วมกับงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2017 ศูนย์กลางของการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคและอีกหลากหลายกิจกรรม อาทิ การแข่งขันฝีมือช่างเชื่อมแห่งประเทศไทย สัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูง สัมมนาอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอากาศยาน สัมมนาสำหรับผู้บริหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมในอนาคตที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และอีกหลากหลายหัวข้อเพื่อนักอุตสาหกรรม


INTERMACH 2017

The heart of today’s SMART Factory comprises self-configuring production technology plus associated planning and control systems. It uses a fully comprehensive network to connect virtual and physical production elements by introducing the ‘Internet of Things and Services’ to manufacturing operations. Technology such as Big Data, Advanced Analytics, the Internet of Things (IoT), Advanced Robotics, and Learning Machines, are finding their way into factories. Industrial Machinery, Equipment, Tools, and the latest Automation will all meet these requirements and be on display at INTERMACH 2017 – a not-to-be-missed event!

For more than 30 years, INTERMACH has proved to be the ideal business platform for entrepreneurs seeking new innovations in manufacturing. Introducing new and more efficient technology to production can provide a business with the competitive edge entrepreneurs seek. INTERMACH is the only exhibition in Thailand that focuses exclusively on industrial machinery… so that your company is ready for business excellence.

“To stay competitive, SMEs need to continuously innovate and reinvent their business strategies, and invest in new capabilities that make the most of new opportunities. The rising cost of living, raw materials and wages also means entrepreneurs need to advance and become a SMART Factory. By investing in advanced technology, they will increase their chances of success through greater business flexibility combined with lean and efficient operations that will permit a variety of different products manufactured at the same facility. Profitable mass customization allows for the production of small lots (even as small as single unit items) due to the ability to rapidly configure machines to meet to customer specifications and changes in manufacture,” said Mrs. Sukanya Amornurathkhun, Project Manager at UBM Asia (Thailand), the show organizer.

“Companies need to be able to produce products of greater complexity in order to stay ahead of competition coming from ASEAN and around the world. As a result, future products will offer better value, especially items that require precision accuracy and quality. INTERMACH will have much of this exciting equipment on display at the 2017 show – an event you just can’t afford to miss,” the Director added. “We look forward to seeing you there.”

Besides the manufacturing technology exhibition, INTERMACH is co-located with Subcon Thailand 2017 – ASEAN’s Largest Industrial Subcontracting and Business Matching Event, plus also many activities such as Thailand Welding Competition, Advance Mold & Die Making Workshop, Enhance Automotive Part Manufacturing Standard Seminar, Medical Device and Aerospace Part Manufacturing Seminar from the experts, Seminar for Japanese Executive in Automotive and New S-Curve Investment and various seminar topics for manufacturer.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×