Friday, May 14Modern Manufacturing

JWD ปลื้มธุรกิจฝากสินค้าอันตราย แรงทะลุเป้า

JWD โชว์ผลงาน ครึ่งปีแรก แรงทะลุเป้า คาดแนวโน้มครึ่งปีหลังยังดีต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JCS) มีอัตราเช่าพื้นที่เพิ่มเป็น 70% ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ได้คะแนนความปลอดภัยสูงสุด


นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ รับฝากและบริหารสินค้าอันตราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งแรกปี 62 มีอัตราเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับปริมาณสินค้าอันตรายที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่อยู่ในระดับที่ดี โดยมีปริมาณตู้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,910 ตู้ต่อเดือน

ปัจจัยที่ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายมีผลการดำเนินงานทำสถิติสูงสุดมาจาก (1) ปริมาณสินค้าอันตรายผ่านเข้า-ออกท่าเรือแหลมฉบังที่เพิ่มขึ้น (2) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นและจำหน่ายผลิตปิโตรเลียมปรับปรุงสายการผลิต ส่งผลให้เกิดการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าอันตรายที่ใช้เป็นวัตถุดิบเป็นระยะเวลานานขึ้น และ (3) การขยายระยะเวลาการจัดเก็บสินค้านานขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการสารเคมีอันตรายที่ผลิตซัพพลายเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพื่อรอการส่งออก จากปกติมีระยะเวลาเช่าพื้นที่เก็บสินค้าเฉลี่ย 3 วัน เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 7-10 วัน

สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ มั่นใจว่าจะยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่และบริการขนย้ายอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายมีแนวโน้มขยายโรงงานเข้ามาในแถบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเพิ่มขึ้น หลังจากปัจจุบันพื้นที่ในโซนบางปู กระทุ่มแบน และสุขสวัสดิ์ มีข้อจำกัดด้านการขยายโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากติดข้อกำหนดด้านผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงสีผังใหม่ ขณะเดียวกันการขอใบอนุญาตเพื่อขยายการลงทุนอุตสาหกรรมถังเก็บสารเคมีอันตราย (Tank Farm) ในพื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มทำได้ยากขึ้น รวมถึงการขนส่งสารเคมีอันตรายที่มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยสูง

ขณะที่การดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์หรือ JWD Chemical Supply Chain (JCS) ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อาทิ แบ่งบรรจุภัณฑ์ บรรจุหีบห่อคัดแยกประเภท กระจายสินค้า ฯลฯ มีพื้นที่ให้บริการรวม 9,000 ตารางเมตร ก็มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการคือกลุ่มผู้ประกอบการเทรดดิ้ง (ซื้อมาขายไป) สินค้าเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะบริษัทเทรดดิ้งขนาดใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีอัตราการใช้พื้นที่ 70% และอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตสารเคมีชั้นนำอีก 1 ราย ซึ่งหากสามารถปิดการเจรจาได้จะทำให้มีอัตราการใช้พื้นที่เต็ม 100%

นายชวนินทร์ กล่าวว่า จากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำรวจสถานประกอบการจัดเก็บวัตถุดิบอันตราย 100 แห่ง ปรากฏว่าในเบื้องต้น ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ของ JWD เป็น 1 ใน 5 สถานประกอบการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยไม่มีจุดที่ปฏิบัติต่ำกว่ากฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด (เต็ม 100%) เป็นอันดับ 1 จากจำนวน 5 สถานประกอบการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้อีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T