Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

Keyprod เพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพโซลูชันการตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์

“สิ่งที่วัดได้ย่อมสามารถจัดการได้” คือ คำกล่าวของสิ่งที่ต้องการจัดการและปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สำหรับโรงงานผลิตก็เช่นกันมีความต้องการใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่าด้วย OEE สูง (เวลาในการหยุดเครื่องต่ำ) 

Keyprod เพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพโซลูชันการตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ โรงงานยุคใหม่สามารถใช้ระบบ IoT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบภายในโรงงานได้ทุกจุด โดยการติดเซนเซอร์ไว้ที่เครื่องจักรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตแล้วส่งไปยังคลาวด์ ผู้ควบคุมการผลิตสามารถดูความเป็นไปของโรงงานทุกจุดและทุกเครื่องจักรได้ผ่านทางแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในรูปแบบแอปบนมือถือหรือเว็บไซต์ เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่เครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และข้อมูลที่เก็บรวบรวมสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการที่เครื่องจักรเกิดการหยุดทำงานและนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ 

Keyprod เพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพโซลูชันการตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์

บทความนี้จะมาเล่าถึง ‘Keyprod’ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่คอยตรวจสอบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักร โดยปกติผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและทำงานได้ง่ายขึ้น

Keyprod บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ JPB Système บริษัทสัญชาติฝรั่งเศส ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโซลูชันการตรวจสอบการผลิตซึ่งชนะรางวัล Global Industries Awards ถึง 2 ปีซ้อน ช่วยให้ผู้ผลิตทุกขนาดและทุกภาคส่วนสามารถลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรได้

คลิปวิดีโอ โซลูชันแบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย (Plug & Play) เพื่อตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์

https://www.keyprod.com/en/

Keyprod has announced new efficiency-enhancing features to its production monitoring solution.

ฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพให้กับโซลูชันการตรวจสอบการผลิตจาก Keyprod

(ที่มา: Keyprod)

การรวมกันของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ และแพลตฟอร์ม Keyprod เป็นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระดับสูงในสภาพแวดล้อมการผลิต โดยการแปลข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรมาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพอุตสาหกรรม

Keyprod เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย โดยการเชื่อมต่อ ติดตาม และวัดประสิทธิผลของทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิต รวมถึงซอฟต์แวร์ เครื่องจักร และการใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถมองเห็นและให้ข้อมูลการผลิตเป็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE หรือ Overall Equipment Effectiveness) ฟีดแบคจากผู้ใช้งานที่ระบุว่าการใช้ Keyprod สามารถเพิ่ม OEE ได้มากถึง 15 เปอร์เซ็นต์

Keyprod อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ดังนี้

  • แดชบอร์ดวิเคราะห์ความเสียหาย – ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของ Keyprod ทำให้ระบุที่มาของความเสียหายได้ เช่น เครื่องเสีย การหยุดทำงานเพียงเล็กน้อย หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ OEE แล้วนำไปสู่การผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง
  • นวัตกรรมระบบแจ้งเตือนแบบใหม่ – ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตอบสนองต่อความผิดปกติได้ทันที การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ทำให้ทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ให้ลุกลามบานปลาย มั่นใจได้ว่าการผลิตจะมีความต่อเนื่อง และยกระดับการตอบสนองของทีมงานต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดได้
  • ฟีเจอร์การวางแผนการดำเนินงานขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลปัจจุบัน ส่งผลให้มีกำหนดการผลิตที่แม่นยำยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนได้ ขั้นตอนการทำงานมีการปรับให้เหมาะสม ลดเวลาในการผลิต และส่งมอบได้ตรงเวลามากขึ้น

อุปกรณ์ Keynetic และ Keyvibe แบบเสียบแล้วใช้งานของ Keyprod สามารถติดเข้ากับเครื่องจักรและติดตั้งได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที โดยไม่ต้องทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานหรือต้องเชื่อมต่อกับสายเคเบิล แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์นี้สามารถปรับขนาดได้และยังปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความสามารถในการปรับตัวนี้จึงเป็นโซลูชันที่มีความก้าวหน้าและมีความยืดหยุ่น

แผนสำหรับการพัฒนา Keyprod ต่อไปนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยรวมระบบการบำรุงรักษาขั้นสูงไว้ใน Roadmap ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) ความต้องการของเครื่องจักรเพื่อป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผนไว้และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออีกด้วย นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จะอัปเดตการติดตั้งระบบตอบรับข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถในการกำหนดค่าทางอุตสาหกรรมอีกด้วย

ตัวอย่างบทความจาก ToolMaker.co ที่ใช้เซนเซอร์ในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ใช้ข้อมูลจาก OEE เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้น 

– CVE MONITOR อุปกรณ์เก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรเพื่อส่งไปยังคลาวด์

– ‘FOURJAW 2.1’ ซอฟท์แวร์สำหรับผู้ผลิตทุกราย ตรวจสอบและวัดค่า OEE แบบ REAL-TIME

– ควบคุมคุณภาพสายการผลิตด้วยเสียงของเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มคลาวด์

บทความเกี่ยวกับ Predictive Maintenance

พื้นฐาน IOT : PREDICTIVE MAINTENANCE คือ อะไร?

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

Kasiwoot T.
READ MORE
×