Thursday, July 18Modern Manufacturing
×

มาแน่! A-PLAS 2024 ปลายปีนี้ พบโซลูชันสำหรับธุรกิจพลาสติกสำหรับโลกแห่งความยั่งยืนในอนาคตที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด

มาแน่! A-PLAS 2024 ปลายปีนี้ พบโซลูชันสำหรับธุรกิจพลาสติกสำหรับโลกแห่งความยั่งยืนในอนาคตที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด

มุ่งหน้าสู่ธุรกิจพลาสติกแห่งอนาคตที่คำนึงถึงความยั่งยืนครบมิติห่วงโซ่มูลค่ากับงาน A-PLAS 2024 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านพลาสติกภายใต้แนวคิด Integrating Plastic Value Chain for ECO-Future ณ BITEC บางนา 19 – 21 กันยายน 2024 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกร่วมมือและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พร้อมจับมือพันธมิตรอย่างสถาบันพลาสติกและ Nation Group

มาแน่! A-PLAS 2024 ปลายปีนี้ พบโซลูชันสำหรับธุรกิจพลาสติกสำหรับโลกแห่งความยั่งยืนในอนาคตที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด
มาแน่! A-PLAS 2024 ปลายปีนี้ พบโซลูชันสำหรับธุรกิจพลาสติกสำหรับโลกแห่งความยั่งยืนในอนาคตที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด

ต้องยอมรับว่าพลาสติกนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นภาชนะสำหรับอาหาร ไปจนถึงวัสดุความแข็งแรงสุงน้ำหนักเบาเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉพาะทาง หรือยุทโธปกรณ์ทางทหาร พลาสติกต่างถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นพลาสติกเองก็ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในวงกว้างด้วยเช่นกัน การแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืนจึงต้องมองภาพทั้งห่วงโซ่มูลค่าให้ชัดเจนและต่อยอดด้วยนวัตกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา

ด้วยเงื่อนไขของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทำให้งาน A-PLAS 2024 ถูกรังสรรค์ขึ้นมาภายใต้แนวคิด Integrating Plastic Value Chain for ECO-Future ซึ่งประกอบไปด้วยการสัมมนาระดับนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก, สัมมนาด้านเทคเนิคจากตัวจริงในวงการ, การนำเสนอเทคโนโลยีจากตัวแทนจำหน่ายสากล และการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ

A-PLAS 2024 สินค้าและคอนเทนต์ในงานถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่

  1. วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับพลาสติก
  2. พลาสติกสำหรับยานยนต์แห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัย, ความยั่งยืน และการทนทานต่อสภาพอากาศ
  3. พลาสติกสำหรับชีวิตยุตดิจิทัล เช่น โครงสร้างนาโน, การเติมเนื้อวัสดุ, วัสดุอัจฉริยะ, แพงวงจรฝังตัวประสิทธิภาพสูง และการรีไซเคิลแห่งอนาคต
  4. พลาสติกสำหรับอาหารที่ดียิ่งขึ้น เช่น ด้านความสะอาด, การถนอมอาหาร, การขนส่ง, ความสะดวกของผู้บริโภค และวัสดุจากชีวภาพ

โดยหนึ่งในไฮไลท์สำหรับงาน Kick Off ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่วงเสวนา Plastics Innovation for Advance Industry & Sustainable Future ที่เป็นการพูดคุยระหว่างหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สถาบันพลาสติก, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางของพลาสตจิกที่ผ่านมาและกล่าวถึงเทรนด์ในอนาคตไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า “ประเทศไทยนั้นผู้ประกอบการมีความสามารถอย่างมากในการแข่งขัน มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกในตลาด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะพิจารณาเทรนด์ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับผู้กำหนดนโยบายไม่น้อย ซึ่งผู้กำหนดนโยบายนี้เองจะเป็นผู้ชี้ทิศทางและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ผลิตพลาสติกไทย”

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านพลาสติก A-PLAS 2024 นั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2024 ณ BITEC บางนา ฮอลล์ 103

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: A-PLAS

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×