Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Mazak ชู INTEGREX ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตไทย

MAZAK (THAILAND) CO., LTD. คือ ผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งเครื่องจักรเอนกประสงค์ Multi – Tasking เครื่องแมชชีนนิ่งแนวนอน และแนวตั้ง เครื่องกลึง เครื่องตัดแสงเลเซอร์ และระบบ FMS ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2462 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตทั้งหมด 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ทั้งยังมีทีมงานสนับสนุนกระจายอยู่ทั่วโลกมากถึง 79 สำนักงาน

MAZAK (THAILAND) CO., LTD.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MAZAK ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 300 รายการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเหล็ก เครื่องตัดด้วยแสงเลเซอร์ ฯลฯ โดยมุ่งนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งยังมีศูนย์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของ MAZAK ที่จัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรล่าสุด และอุปกรณ์ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีด้านการตัดสำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลด้านความละเอียดของชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมต่างๆ ได้อย่างครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นใจ และยกระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องจักร MAZAK มากยิ่งขึ้น

ชู ‘INTEGREX’ เป็นเครื่องจักรไฮไลท์
มุ่งทำการตลาดในไทยเข้มข้น

Mr. Masanori Ido, General Manager, MAZAK (THAILAND) CO., LTD.
Mr. Masanori Ido, General Manager, MAZAK (THAILAND) CO., LTD.

Mr. Masanori Ido, General Manager, MAZAK (THAILAND) CO., LTD. ได้กล่าวว่า การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงประสบกับภาวะซบเซาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความต้องการเครื่องจักรที่สามารถจัดการงานได้หลายอย่าง หรือ Multi – Tasking Machine ยังคงมีเสถียรภาพที่ดีในหลายๆ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ Mazak มีเครื่อง Multi – Tasking หลากหลายรุ่น ได้แก่ ‘INTEGREX’ ที่สามารถจัดการงานทั้งหมดได้ในเครื่องเดียว จัดการงานแมชชีนนิ่งได้ทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ จนไปถึงชิ้นงานสำเร็จ ทำให้ INTEGREX เป็นเครื่องจักร และโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณการผลิตจำนวนน้อยในแต่ละครั้ง เช่น ชิ้นส่วนอากาศยาน หรือเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Device) เป็นต้น ซึ่ง MAZAK ได้มุ่งเน้นนำเครื่องจักรดังกล่าวเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ MAZAK จะนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยมีการสนับสนุนลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรและแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ MAZAK ยังร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งงาน INTERMACH และงาน METALEX รวมไปถึงจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เพื่อเชิญซัพพลายเออร์ท้องถิ่น เช่น ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักร ผู้ผลิตเครื่อง CNC และซัพพลายเออร์ด้าน CAD CAM เข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์เทคโนโลยีของ MAZAK (MAZAK Technology Center) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีการตัดด้วยแสงเลเซอร์ ที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า โดยกิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี

วางแผนลงทุนตั้งโชว์รูม และขยายตลาด
รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน และเครื่องมือแพทย์

Mr. Ido ยังได้กล่าวต่อว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเห็นเครื่องจักรรุ่นใหม่ หรือขอให้แสดงการทำงานของเครื่องจักรเพื่อมีความมั่นใจในการเลือกเครื่องจักรมากขึ้น ดังนั้น MAZAK ประเทศไทยพยายามอัพเดทรุ่นของเครื่องจักรในโชว์รูมเป็นระยะๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องจักร เช่น Chuck เป็นต้น เพื่อที่ทันทีที่ลูกค้าเข้ามาที่ MAZAK ประเทศไทย พวกเขาจะได้รับข้อมูล และความรู้ไม่เพียงแค่เครื่องจักรกล แต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอากาศยานและเครื่องมือทางการแพทย์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง มีอัตราการเติบโตที่ดี เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม S – Curve ที่ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีนัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และด้วยผลิตภัณฑ์ของ MAZAK ที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีทีมสนับสนุนทั้งในด้านบริการ และแอปพลิเคชั่นของ MAZAK ประเทศไทย ทำให้ MAZAK เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย

MAZAK มีลูกค้าผู้ประกอบการรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอากาศยาน มีการใช้งานเครื่องจักรของ MAZAK เกือบ 40 เครื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลมีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนอุตสาหกรรมการผลิตด้านอากาศยาน จึงเป็นโอกาสที่เครื่องจักรของ MAZAK จะได้เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการผลิต ซึ่ง MAZAK เองต่อจากนี้จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงมีความต้องการเครื่องจักรกลอย่างมีเสถียรภาพ”

การพัฒนาเครื่องจักรของ MAZAK

หัวใจสำคัญ 7 ประการ
กับการพัฒนาเครื่องจักรของ MAZAK

Mr. Ido ยังได้กล่าวถึงแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทยว่า แนวคิดการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการใช้ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย MAZAK มุ่งเน้นแนวทางที่เป็นหัวใจสำคัญ 7 ประการ ได้แก่

ประการที่ (1) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ไม่เฉพาะเพียงแค่การวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยเท่านั้น โดยเครื่องจักรของ MAZAK มาพร้อมกับคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน หรือฟังก์ชัน
การทำงานที่ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต นอกจากนี้ เครื่องจักรของ MAZAK มีระบบการหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งลูกค้าสามารถตระหนักได้ถึงการลดลงของการใช้สารหล่อลื่นได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการตัดอีกด้วย

ประการที่ (2) เทคโนโลยีอันชาญฉลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้เครื่องจักรอันชาญฉลาดของ MAZAK ที่รวบรวมความเชี่ยวชาญในทักษะด้านวิศวกรรมให้การสนับสนุนผู้ควบคุมเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี เครื่องจักรสามารถชดเชยค่าที่เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมจริงโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตผู้ควบคุมเครื่องจักรจำเป็นต้องควบคุม และปรับเปลี่ยนค่าเพื่อชดเชยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร ที่มาจากสภาพแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเครื่องจักร แต่ในปัจจุบันเครื่องจักรของ MAZAK ได้รับการออกแบบให้มีระบบจัดการชดเชยค่าต่างๆ โดยอัตโนมัติ สามารถจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ช่วยเพิ่มความสะดวกความสบายในการควบคุมเครื่องจักร และลดการพึ่งพาแรงงานในการควบคุม

ประการที่ (3) การออกแบบเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย และมีความสะดวกสบายในการใช้งาน การออกแบบเครื่องจักรกลของ MAZAK ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด และสะดวกต่อการใช้งาน

ประการที่ (4) เครื่องจักรที่ทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ และเทคโนโลยี FMS การทำงานโดยปราศจากการใช้แรงงานมนุษย์ให้ผลผลิตอย่างไร้ที่ติ เทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องจักรกลของ MAZAK ถูกรวมเข้ากับหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ นอกจากนี้ PALLETECH FMS ถูกใช้โดยผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากระบบนี้ถูกออกแบบสำหรับการขยายตัวอย่างสะดวกหลังจากการติดตั้งในครั้งแรก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น ระบบนี้ให้ความยืดหยุ่นในการผลิตอย่างไร้ที่ติ

ประการที่ (5) เทคโนโลยีการจัดการงานที่หลากหลายแบบ 5 แกน (5 – Axis Multi – Tasking Technology) สามารถเคลื่อนที่ได้มากขึ้น ช่วยให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น สามารถใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นได้ด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว

ประการที่ (6) มีความรวดเร็ว และแม่นยำสูง เครื่องจักรกลของ MAZAK ทั้งหมดต้องมีคุณสมบัตินี้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นในกระบวนการผลิต

ประการที่ (7) เทคโนโลยีเครือข่าย ด้วยการใช้ประโยชน์เครือข่ายโรงงาน การเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลเครื่องจักร โปรแกรมแมชชีนนิ่ง ตารางการผลิต และอื่นๆ จะถูกรับรู้ได้ และด้วยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้

เทคโนโลยี SMOOTH CNC CONTROL ของ MAZAK

เทคโนโลยี SMOOTH CNC CONTROL ของ MAZAK
ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารของ MAZAK กล่าวถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ว่า MAZAK ให้ความสำคัญกับการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม และโซลูชั่นกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งกล่าวได้ว่าทุกวันนี้มีลูกค้าและผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่แสดงความต้องการเครื่องจักรสมัยใหม่ และต้องการให้ MAZAK เข้าไปวางระบบเครือข่ายของเครื่องจักรทุกตัวในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานของเครื่องจักรแต่ละตัวได้ในทันที ซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่นั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้องค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตประสบความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เครื่องจักรของ MAZAK มาพร้อมเทคโนโลยี Smooth CNC Control ซึ่งเป็นระบบ Mazatrol CNC รุ่นที่ 7 ตัวควบคุม Smooth Controller มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ทำให้การแบ่งปันข้อมูลระหว่างพื้นที่หน้างานกับโรงงานมีความไหลลื่น ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ MAZAK ยังมีซอฟต์แวร์สนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย”
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CNC ของตัวเอง MAZAK จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อให้ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ผู้ผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และผลผลิตของพวกเขาประกอบกับการที่ MAZAK มีเครือข่ายสนับสนุนลูกค้าที่กระจายอยู่มากถึง 79 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะสนับสนุนการจัดหาโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าจากเครือข่ายที่ใกล้ที่สุด และมีความเข้าใจในความต้องการพื้นฐานในแต่ละท้องถิ่น

เครื่องจักรของ MAZAK

Mr. Ido ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรกล คือ การให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต MAZAK ประเทศไทยยังคงไม่หยุดยั้งที่จะลงทุนเพื่อปรับปรุงทักษะและความรู้ เพื่อให้บุคลากรของ MAZAK สามารถให้การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน อาจกล่าวได้ว่า MAZAK เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร และจัดหาโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตอย่างครบวงจร เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสถานการณ์ทางการตลาดที่มีระดับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งแม้จะมีโอกาส แต่ก็มีความท้าทายรออยู่ด้วยเช่นกัน

การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงประสบกับภาวะซบเซาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความต้องการเครื่องจักรที่สามารถจัดการงานได้หลายอย่าง หรือ Multi-Tasking Machine ยังคงมีเสถียรภาพที่ดีในหลายๆ อุตสาหกรรม

Mazak INTEGREX i - 200

HORIZONTAL CNC LATHE MACHINE MODEL: INTEGREX i-200

INTEGREX i – 200 is the fifth generation Mazak multi – tasking machine with 6” chuck. Unsurpassed versatility thanks to B-Axis and C-Axis contouring Advance features a large machining area and high accuracy performance plus unsurpassed ease of operation with SmoothX control, a touch screen operation that operate similar to your phone/tablet.

Integrex i – 200 เป็น เครื่องจักรเอนกประสงค์ Mazak รุ่นที่ 5 ที่มีหัวจับขนาด 6″ ความสามารถในการทำงานของ แกน B และ แกน C บนชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ยอดเยี่ยมเปยมประสิทธิภาพ และเครื่องจักรมีประสิทธิภาพความแม่นยำสูงบวกกับง่ายต่อการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบควบคุมรุ่นใหม่ล่าสุด SmoothX ที่เป็นหน้าจอระบบสัมผัสซึ่งทำงานคล้ายกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณนั่นเอง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×