Friday, November 26Modern Manufacturing
×

มิตซูบิชิฯ สกพอ. และ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือยกระดับกำลังคนด้านระบบอัตโนมัติรองรับ EEC

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม 4.0 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

EEC Mitsubishi Burapa MOU

 รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายยูทากะ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ  อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือฯ โดยมี ดร. คณิศ  แสงสุพรรณลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เกียรติเป็นพยานกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้ง ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ผศ.ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหารบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

VIP Guest Mitsubishi

การร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพแรงงานของ บริษัทฯ เพื่อผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนากำลังคนในเขต EEC และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์แบบจำลองระบบโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robot) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Smart Factory – Model Line ) ติดตั้งในศูนย์การเรียนรู้และอบรม ที่จะจัดสร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังจะช่วยทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา ทีมงานและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกิดความรู้ด้าน Factory Automation อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ประมาณกลางปี 2563 ซึ่งจะช่วยผลิตบุคลากรที่มีขีดความสามารถด้านระบบโรงงานอัจฉริยะ พร้อมป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ EEC ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Factory Automation Forum 2019 รวมพลคนออโตเมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ – พาร์ทเนอร์นับร้อยจับมือมิตซูฯ หนุนแพลตฟอร์ม 4.0 เกิดจริงในไทย

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×