fbpx
Friday, January 15Modern Manufacturing

NDR คว้ามาตรฐาน มอก.ยางรถจักรยานยนต์

NDR ผู้ผลิตยางรถมอเตอร์ไซค์ คว้าประกาศนียบัตรเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทอุตสาหกรรม “ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด” จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า บริษัทฯได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทอุตสาหกรรม “ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด” จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมาก เพราะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ND Rubber นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการนำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากจุดแข็งของมาตรฐานสินค้านั้นเชื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้ยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ การที่ภาครัฐประกาศให้ยางรถจักรยานยนต์เป็นมาตรฐานบังคับ นั่นแสดงให้เห็นว่ายางล้อมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และการที่บริษัทฯได้รับมาตรฐานย่อมแสดงว่าสินค้าของ NDR มีคุณภาพในระดับมาตรฐานที่ดี โรงงานจะต้องได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานระบบการผลิต และมีการทดสอบสินค้าว่าสามารถวิ่งได้ตามความเร็วและน้ำหนักที่ระบุไว้บนสินค้าได้ รวมถึงขนาดของยางก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้วย

“ถึงแม้เราจะเป็นการทำธุรกิจแต่สิ่งสำคัญกว่าผลกำไรคือความรับผิดชอบต่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้นและรวมถึงผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานสินค้าเป็นอย่างยิ่ง ว่าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าเราจะได้สินค้าที่ดีมีมาตรฐานและปลอดภัย อย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานโดยการดูจากเครื่องหมายมอก. แต่ทั้งนี้ต้องฝากภาครัฐให้เข้มงวดและช่วยดูแลไม่ให้มีสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่แอบอ้างแสดงเครื่องหมายมอก.เพื่อหลอกผู้บริโภค” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T