Post Views: 89
ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับยอดนักขายสินค้าอุตสหากรรม

หลักสูตร NEGOTIATION STRATEGIES

ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับยอดนักขายสินค้าอุตสาหกรรม

Webinar_Salekit_Negotiation Strategies_2

งานขายและงานการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Products หรือ B2B) มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภค นักขายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมาก เพราะหากมีทักษะและกลยุทธ์ที่ถูกต้องแล้วจะสามารถเป็นทูตสร้างภาพลักษณ์ สร้างยอดขาย สร้างลูกค้าประจำ และสร้างผลกำไรได้อย่างคุ้มค่า ในทางตรงข้าม งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ขาดประสิทธิภาพกลับจะทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรได้เลย

การปิดดีลสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าและกำไรสูง จึงต้องอาศัยนักขายที่มีศักยภาพสูง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าแบบ B2B ซึ่งการปิดดีลสินค้าอุตสาหกรรมสามารถสร้างยอดขายและกำไรได้สูง ถ้านักขายเข้าใจกระบวนการและจิตวิทยาที่ถูกต้อง 

 • ทีมขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • ทีมการตลาด
 • ผู้บริหารทีมขายหรือเจ้าของกิจการ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร

Webinar เนื้อหาสุดเข้มข้น
การันตี Performance ดีขึ้นหลังอบรม 4 สัปดาห์ 

 • กลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ
 • สูตรสำเร็จการเพิ่มยอดขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเหนือชั้น
 • เร่งอัตราความสำเร็จในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • ขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างไรให้ทะลุเป้า
 • เคล็ดลับการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้สองเท่า
 • เทคนิคการเพิ่มอัตราการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบเซียน

แก้ปัญหาแบบมืออาชีพ
จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าบอกว่า…

 • สินค้าของเราแพงเกินไป ไม่ได้ตั้งงบไว้
 • ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สินค้าในช่วงนี้
 • สินค้ายังไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการและตอบโจทย์
 • ขอเงื่อนไขหลุดโลก หรือต่อรองราคาต่ำจนเกินงาม
 • ขอของแถมหลักแสน แต่ยอดซื้อหลักหมื่น

เน้นพื้นฐานที่ถูกต้องของนักขายที่ครบเครื่อง
ปิดดีลได้ เพิ่มยอดขาย สร้างกำไร เสริมเคล็ดลับนักขายมืออาชีพ ที่คนส่วนใหญ่พลาดตั้งแต่เริ่ม

 • เปิดใจลูกค้า สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายใน 45 วินาที
 • เจาะลึกปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ เพื่อออกแบบ solution ที่สร้างความประทับใจ
 • เทคนิคปิดการขายประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ทันที
 • เจรจาต่อรองแบบ win-win ทั้งสองฝ่าย
 • จิตวิทยาการโน้มน้าวให้ลูกค้ารับข้อเสนอของเรา

วิทยากรผู้สอน

“หลักสูตรนี้จะพัฒนานักขายให้ครบเครื่องทั้งการปิดการขายและการเจรจา
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น”
ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษณ์ทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DeOne International

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานขายสินค้าอุตสาหกรรม, Executive Coaching, Negotiation Skill, Personal Development
มีประสบการณ์จริงในธุรกิจ B2B และพัฒนา/บรรยายให้กับบริษัทชั้นนำมากมายในทุกอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี ดูประวัติวิทยากรเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตร

Premiere Live ผ่าน Application ZOOM  อบรมทั้งหมด  2 ครั้ง (เวลา 14.oo – 17.oo น.)

หัวข้อการอบรมครั้งที่ 1

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะการเจรจาต่อรองแตกต่างจากทักษะการโน้มน้าวใจอย่างไ
 • คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
 • อะไรคือความท้าทายในการเจรจาต่อรอง
 • กฎเหล็กในการเจรจาต่อรอง
 • การเตรียมตัวก่อนไปเจรจาต่อรอง
 • Mindset ในการเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองแตกต่างจากงานขายอย่างไร
 • สถานการณ์ที่ไม่ควรเจรจา
 • Positioning VS Interest
 • องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง
 • รูปแบบผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรอง
 • Cost VS Benefit
 • Content Factor VS Psychological Factor

หัวข้อการอบรมครั้งที่ 2

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 

กระบวนการในการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน

 • กลยุทธ์การเตรียมการเจรจาต่อรอง
 • ข้อมูลสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนไปเจรจา
 • การแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเจรจา
 • การวิเคราะห์สไตล์ของคู่เจรจา
 • วิธีการเจรจากับคู่เจรจาแต่ละสไตล์
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาสำหรับคนแต่ละสไตล์
 • กระบวนการในการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน
  o ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการเจรจา
  o ขั้นตอนที่ 2: การเปิดการเจรจา (Opening)
  o ขั้นตอนที่ 3: การให้สัญญาณและการจับสัญญาณ (Signaling)
  o ขั้นตอนที่ 4: การยื่นข้อเสนอ (Proposing)
  o ขั้นตอนที่ 5: การปรับแต่งข้อเสนอ (Packaging)
  o ขั้นตอนที่ 6: การต่อรอง (Bargain)
  o ขั้นตอนที่ 7: การปิดการเจรจา (Closing)
  o ขั้นตอนที่ 8: การกำหนดข้อตกลง (Agreement)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

KEY BENEFITS

 • เข้าใจธรรมชาติและคุณลักษณะของตลาดสินค้าอุตสาหกรรมอย่างถ่องแท้มากขึ้น นำไปสู่การปรับวิธีคิดและวิธีการในการขายให้เหมาะสม
 • รู้จักเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายและสามารถวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ว่าเป็นหนทางของการขายในสินค้าอุตสาหกรรม
 • สามารถเปิดใจลูกค้าและค้นหาปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ เพื่อนำไปสู่การออกแบบ solution ที่ตอบโจทย์ได้รวมถึงสามารถนำเสนอ Solution ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับลูกค้า

หลักสูตรเดียวที่จะทำให้ท่านเป็นนักขายที่สินค้าอุตสาหกรรมที่ครบเครื่องและสามารถปิดการขายได้มากขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ราคาพิเศษรอบ Premiere Live 5,900 บาท 

จากราคาปกติ 12,000 บาท

*เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม นี้

โบนัสพิเศษช่วง Work from home เพื่อปรับตัวสู้ Covid-19

สมัคร 1 คน เรียนฟรีอีก 1 คนทันที

เรียนกันเป็นทีม เรียนจบนำไปสร้างยอดขายได้ทันที

ลงทุนเพื่อสร้างนักขายมืออาชีพเพียง 2,950 บาทต่อคน

แถมฟรี ‘เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งคลาส

กำหนดการ / ระยะเวลา

รอบ Premiere Live อบรมทั้งหมด 2 ครั้ง (เวลา 14.00-17.00 น.)
ครั้งละ 180 นาที 

สามารถถามตอบแบบเรียลไทม์กับวิทยากร (เฉพาะรอบพิเศษนี้)

และสามารถกลับมาดูซ้ำเพื่อทบทวนเนื้อหาได้อีกในระยะเวลา 6 เดือน

ครั้งที่ 1 : จันทร์  ที่ 21  กันยายน  2563

ครั้งที่ 2 : จันทร์ ที่ 28 กันยายน  2563

สมัครเรียน

หากคุณไม่แน่ใจว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับคุณหรือบุคลากรในองค์กรหรือไม่
เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมว่าหลักสูตร NEGOTIATION STRATEGIES จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร
ติดต่อ คุณพัชร์สิตา 080-235-8111

เกี่ยวกับผู้จัดหลักสูตร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DeOne International วิทยากรหลักสูตร Industrial Selling Strategies เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์และเทคนิคการพัฒนาองค์กรในหลายมิติ ได้แก่ Executive coaching, Leadership management, Personal Development และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Industrial Selling ซึ่ง ดร.ชัยพัชร์ คือวิทยากรระดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์จริงในองค์กรธุรกิจแบบ B2B ขนาดใหญ่ รวมถึงการเข้าพัฒนาและบรรยายในองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี

GREENWORLD ทำธุรกิจ Digital Media & B2B Platform โดยได้ออกแบบ Solutions และทำการตลาดให้ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงได้ตระหนักถึงปัญหาพื้นฐานว่าหลายองค์กรอาศัยความแข็งแกร่งด้านสินค้า คุณภาพ รวมถึงงานวิศวกรรมและ Technical Support แต่ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่เป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ (รวมถึงนักการตลาด) แตกต่างจากพนักงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีการสอนอบรมอย่างกว้างขวาง ทั้งที่ การปิดดีลสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าและสร้างกำไรได้มากกว่า ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง GREENWORLD มีประสบการณ์ด้าน Industrial Marketing มาเกือบ 20 ปี

คุณธีระ กิตติธีรพรชัย CEO & Head of Marketing
คุณพัชร์สิตา ศรีสิมะรัตน์ Chief Commercial Officer & Account Director
คุณภัทราณิษฐ์ เจริญผลจันทร์ Chief Operating Officer & Head of Data Operation

×