จีนผลิตหุ่นยนต์ทะลุ 100,000 ตัว ในเวลา 10 เดือน

Post Views: 1,050 ประเทศจีนสามารถผลิตหุ่นยนต์ได้มากกว่า 100,000 ตัว ภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มียอดการผลิตในช่วงเวลาหนึ่งปีอยู่ที่ 90,000 ตัว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนคาดว่าสามารถผลิตได้มากกว่า 120,000 ตัวเมื่อถึงเวลาสิ้นปี รายละเอียดดังกล่าวตรงกับการคาดการณ์ของ IFR (International Federation of Robotics) ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดหุ่นยนต์ประเทศจีน สอดคล้องกับสภาวะค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศอีกด้วย ที่มาข่าว:  http://www.industryweek.com/emerging-technologies/robots-multiply-china-annual-output-passes-100000 282     282     Thos”I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones” John Milton Cage Jr.