fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

Orlas Creator การสร้างชิ้นงานด้วย Additive Manufacturing ที่มีการออกแบบหัวผลิตหมุนรอบชิ้นงาน

บทความหลัก… ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Formnext 2016

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ – Formnext 2017 จัดโดย TCT บริษัท OR Laser ได้เปิดตัว Orlas Creator ซึ่งเป็นระบบการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing รุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ สำหรับระบบ Additive Manufacturing ด้วยวัตถุดิบโลหะ OR Laser ระบุว่า Orlas Creator นั้นมีความเร็วในการดำเนินงานสูง มีระบบอัจฉริยะและยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

การสร้างชิ้นงานด้วย Additive Manufacturing ที่มีการออกแบบหัวผลิตหมุนรอบชิ้นงาน

การออกแบบหัวผลิตหมุนรอบชิ้นงานสามารถเพิ่มความเร็วในการผลิตถึง 30% บริษัทได้เสริมอีกว่าความเร็วนี้เกิดจากใบมีดเคลือบที่หมุนอย่างแม่นยำ ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองไว้แล้วOR Laser กล่าวว่า Orlas Creator มีราคาที่เหมาะสมต่อการแข่งขันเป็นระบบที่มีศักยภาพสูงสำหรับงาน Additive Manufacturing ซึ่งครอบคลุมงานโลหะที่หลากหลาย ทำให้กระบวนการตั้งแต่การผลิตตัวต้นแบบจนกระทั้งสินค้าออกสู่ตลาดนั้นใช้ระยะเวลาที่สั้นลงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โลหะที่ถูกออกแบบถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรูปแบบการผลิตนี้จะช่วยให้ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีคุณภาพสูง

ด้วย Fiber Laser ขนาด 250 วัตต์ ทำให้ได้ลำแสงที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมและพลังงานมีความเสถียร สามารถรับประกันการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพภายใต้สภาพการทำงานที่ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยความต่อเนื่องและความเสถียร


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย